Środek pianotwórczy Protektol SAT-10 3% luzem (odbiór we własnych pojemnikach)

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 101159
  • kg.
  • Cena netto: 4,60 zł / kg. 5,66 zł / kg.

UWAGA!
Koszty dostawy tego towaru ustalane są indywidualnie. Informacje w koszyku sklepu dotyczące kosztów transportu gdy ten towar się w nim znajduje należy uznać za nieważne. Po otrzymaniu zamówienia na ten towar, skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie celem podania kosztów transportu.

PROTEKTOL SAT-10


Syntetyczny 3% pianotwórczy środek gaśniczy.

PROTEKTOL SAT-10 jest wodnym roztworem zawierającym anionowe substancje powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki organiczne, stabilizatory piany, substancje obniżające temperaturę krzepnięcia oraz inhibitory korozji.


Zastosowanie:

Pianotwórczy środek gaśniczy PROTEKTOL SAT-10 jest przeznaczony do zwalczania pożarów grupy A (ciał stałych) oraz grupy B (palnych cieczy niepolarnych). Z wodnych roztworów PROTEKTOL-u SAT-10 mogą być wytwarzane wszystkie rodzaje pian gaśniczych tj. ciężka, średnia i lekka. PROTEKTOL SAT-10 może być również użyty jako środek zwilżający w stężeniach od 0,5 +1,0 %.
Produkt charakteryzuje się niską korozyjnością w stosunku do stali węglowej, mosiądzu i aluminium, poniżej kryteriów określonych dla wody wodociągowej. Odznacza się również bardzo dobrą biodegradacją (rozkładem w środowisku naturalnym) - stosunek BZTM/ChZT wynosi 80%.

Własności fizykochemiczne:

postać: przezroczysta, jednorodna ciecz o barwie jasnożółtej
gęstość w temp. 20°C: 1,06 ± 0,02 g/cm1
wartość pH: 8,0 + 9,5
lepkość w temp. 20 C: ś 10mm*/s
lepkość w temp. -10°C: -S 40 mm*/s
zawartość osadu: max. 0,1% obj.
temperatura krzepnięcia: -13°C± 2°C
najniższa temperatura stosowania: -’OC
zalecana domieszka do wody gaśniczej (stężenie): 3% obj.
zalecana domieszka do wody gaśniczej jako środek zwilżający: 0,5 +1,

Własności pianotwórcze:

liczba spienienia: < 20
szybkość wykraplania piany ciężkiej, przy zastosowaniu wody wodociągowej:
- wartość 25%: 4-10 minut
- wartość 50% (połówkowa): 8-20 minut

Wymagania jakościowe:

Wymagania jakościowe dla pianotwórczego środka gaśniczego PROTEKTOL SAT-10 są zgodne z normą PN-EN 1568. PROTEKTOL SAT-10 posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 0961/2011 oraz atest PZH.
Skuteczność gaśnicza wg PN-EN 1568-3: III B dla wody wodociągowej  III C dla wody morskiej

Gwarancja:

Przy prawidłowym przechowywaniu (temp. od -10°C do 35"C, w odpowiednich pojemnikach) PROTEKTOL SAT-10 zachowuje swoje własności przez okres co najmniej 5 lat i na taki okres posiada gwarancję.


UWAGA!
Koszty dostawy tego towaru ustalane są indywidualnie. Informacje w koszyku sklepu dotyczące kosztów transportu gdy ten towar się w nim znajduje należy uznać za nieważne. Po otrzymaniu zamówienia na ten towar, skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie celem podania kosztów transportu.