Masz pytania? zadzwoń Zadzwoń: 227 506 249 lub 605 377 500 (8.00-16.00) albo napisz sklep@horpol.com            newsletter Zapisz się do newslettera i odbierz kod rabatowy ważny pół roku!

9 mln zł dla OSP z woj. lubelskiego i łódzkiego

08-01-2024

Minimum 150 jednostek z woj. łódzkiego i jeszcze więcej, bo aż 600 jednostek z woj. lubelskiego może otrzymać wsparcie z Samorządu na zakup sprzętu, umundurowania czy drobne remonty. Podajemy najważniejsze szczegóły, ale terminy składania wniosków tuż tuż, warto się zatem pospieszyć.

Aktualizacja 6 marca 2024

 Czas czytania 2-3 minuty

 

Dwa Samorządy ogłosiły programy wsparcia swoich jednostek OSP. W puli 9 mln złotych, na wsparcie może liczyć co najmniej 750 jednostek OSP.

Edit: W dniu 5 marca 2024 roku Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję dotyczącą przyznania dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych pod nazwą "Lubelskie wspiera OSP", na łączną kwotę 12 milionów złotych. Czyli razem dla obu województw kwota wynosi 15 mln złotych.

 

Lubelskie

 

Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr DXXIX/9330/2023 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego pt. "Lubelskie wspiera OSP".

Suma środków do rozdysponowania w konkursie: 6.000.000 zł

Edit: W dniu 5 marca 2024 roku Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję dotyczącą przyznania dotacji w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych pod nazwą "Lubelskie wspiera OSP", na łączną kwotę 12 milionów złotych. Termin składania ofert konkursowych upłynął 26 stycznia 2024 roku. W sumie wpłynęło 1369 ofert, jednak tylko 1252 z nich zostały skierowane do oceny merytorycznej. Spośród tych ofert, 1211 otrzymało minimum 40 punktów w ocenie merytorycznej i tym samym uzyskały rekomendację komisji do otrzymania dofinansowania.

Strażacy, którzy otrzymali dotacje, mają czas do 30 września 2024 roku na dokonanie zakupu sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej.

  • Do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 10.000,00 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
  • Oferty w formie papierowej można składać w terminie do 26 stycznia 2024 r. do godz. 15:30.
  • Termin realizacji zadania do 30 września 2024 r.

Pomoc finansowa może zostać przyznana na:

1) zakupy bieżące (tj. zakup węży pożarniczych, latarek, hełmów, radiotelefonów itp.)
2) zakup umundurowania rozumianego jako specjalistyczna odzież ochronna wykorzystywana w akcjach ratowniczo-gaśniczych (typu ubrania ochronne, buty, rękawice strażackie, kominiarki itp.)
3) zakup lub remont specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego/ratowniczego (tj. zestawów hydraulicznych, motopomp itp.); oraz remont lub zakup pojazdów specjalistycznych (tj. samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych itp.)
4) wydatki administracyjne związane z obsługą projektu, w tym koszty o charakterze finansowym, nadzorczym i kontrolnym, m.in. związane z koordynacją projektu, obsługą administracyjną, prawną i finansową zadania (nie więcej niż 5% wartości zadania, maksymalnie 300 zł),

przy czym z dotacji mogą być sfinansowane wyłącznie koszty:

1) niezbędne do realizacji zadania
2) uwzględnione w kosztorysie zadania
3) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania
4) udokumentowane dowodami księgowymi
5) spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Pełna informacja i załączniki do pobrania na stronie:  https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&action=details&document_id=1963305

Zapraszamy do złożenia zapytania o ofertę w naszej firmie. Aby uzyskać indywidualną wycenę na korzystniejszych zasadach, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z naszym specjalistą. Szczegóły kontaktu na dole wpisu.

 

Łódzkie

 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą ZWŁ nr:1194/23 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w roku 2024 pn. "Zwiększenie potencjału ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego" oraz powołania Komisji konkursowej.

Suma środków do rozdysponowania w konkursie: 3.000.000 zł

  • Maksymalna kwota dofinansowania zadania 20.000 zł (jeśli dotyczy)
  • Oferty w formie papierowej można składać w terminie do 24 stycznia 2024 do godziny 16.00
  • Termin realizacji zadania do od 15 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zadanie publiczne zgłaszane do otwartego konkursu ofert będzie realizowane poprzez dokonanie przez jednostki ochotniczych straży pożarnych zakupu niezbędnego sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz wyposażenie strażaków ochotników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

 

Najważniejsze informacje o konkursie:

Wnioski składa się w wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty
Kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu? – 29 lutego 2024 r.

 

Pełna informacja i załączniki do pobrania na stronie: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/konkursy/otwarte-konkursy-ofert/item/14377-og%C5%82oszenie-pierwszego-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacj%C4%99-zadania-publicznego-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-z-zakresu-bezpiecze%C5%84stwa-publicznego-w-2024-roku-pn-%E2%80%9Ezwi%C4%99kszenie-potencja%C5%82u-ochotniczych-stra%C5%BCy-po%C5%BCarnych-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego%E2%80%9D

Zapraszamy do złożenia zapytania o ofertę w naszej firmie. Aby uzyskać indywidualną wycenę na korzystniejszych zasadach, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z naszym specjalistą:

 

Nasi przedstawiciele na Państwa terenie: 

Przedstawiciele Horpol

 

  łódzkie, świętokrzyskie i śląskie607 444 060 lub wyślij

  mazowieckie, podlaskie i lubelskie721 484 222 lub wyślij

  dolnośląskie, opolskie, lubuskie i wielkopolskie605 324 400 lub wyślij

  zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-

       pomorskie, małopolskie i podkarpackie693 044 900 lub wyślij

 

 

Polecane artykuły bloga

Tajemnice rękawic strażackich

Tajemnice rękawic strażackich

02-01-2021
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że niewiele wiemy o rękawicach strażackich. Producenci strzegą wiele tajemnic przed użytkownikiem reklamując Więcej
Pranie, dezynfekcja, impregnacja i suszenie ubrań strażackich

Pranie, dezynfekcja, impregnacja i suszenie ubrań strażackich

03-01-2021
Wszystko co chcielibyście wiedzieć o czyszczeniu i konserwacji ubrań specjalnych, ale boicie się zapytać. Więcej
Konsekwencje złego wyboru pralki dla straży

Konsekwencje złego wyboru pralki dla straży

16-07-2021
Test prania w 3 różnych pralkach i straty spowodowane praniem w niewłaściwych pralkach. Więcej
Gazetki Horpol

Gazetki Horpol

02-01-2023
Posiadając pod ręką te materiały nie przegapisz żadnej okazji na pozyskanie dobrego sprzętu dla Twojej OSP Więcej