Masz pytania? zadzwoń Zadzwoń: 227 506 249 lub 605 377 500 (8.00-16.00) albo napisz sklep@horpol.com            newsletter Zapisz się do newslettera i odbierz kod rabatowy ważny pół roku!

Dotacja 82 mln na nowe zadania OSP

13-08-2019

Na co OSP może wydać środki w myśl nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej?

 

Senat zatwierdził Rządową ustawę o ochronie przeciwpożarowej, która na realizację nowych zadań dla jednostek OSP przeznacza coroczne środki finansowe do podziału dla wszystkich jednostek OSP, tych w KSRG jak i poza systemem. Strażacy mają niestety nie lada wyzwanie jak najlepiej spożytkować kwotę do 5.000 zł zwaną potocznie 5000+, którą otrzyma ich jednostka. Wyjaśniamy Wam, co przykładowo możecie z tymi funduszami zrobić. Ale od początku:

 

Nowelizacja ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730), nad którą w lipcu obradował Sejm RP, wprowadza oprócz zadań związanych m.in. z gaszeniem pożarów, nowe zadania dla OSP:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

 

Jak podaje portal prawo.pl, Rząd jest świadomy, że Ochotnicza Straż Pożarna od wielu lat realizuje nie tylko zadania polegające na walce z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami, ale też inne działania, które pozostają w wymiarze publicznym związane z szeroko pojętą ochroną oraz profilaktyką przeciwpożarową.

I właśnie ta profilaktyka zostanie nowelizacją ustawy wpisana do zadań dodatkowych, na które Rząd będzie co roku przeznaczał pieniądze. Jeszcze w tym roku Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają 82 mln zł z budżetu państwa.

 

Każda OSP będzie mogła wnioskować o fundusze na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy, organizację przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych oraz sportowych, które związane są z ochroną i prewencją przeciwpożarową.

Rozdział środków nastąpi na podstawie wniosków składanych przez Ochotnicze Straże Pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, właściwego ze względu na teren działania danej jednostki straży.

 

Środki otrzymają wszystkie jednostki OSP, zarówno te działające w strukturach KSRG, jak i poza nim, w sumie ok. 16400 jednostek. Statystycznie na jednostkę przypadnie kwota 5000 zł.
Z tych pieniędzy strażacy będą mogli realizować jedno lub więcej nowych zadań, o których wspomnieliśmy na wstępie.

Nie wiadomo jeszcze czy zadania będą mogły być realizowane przez każdą jednostkę osobno, czy też np. jednostki z obszaru gminy będą mogły połączyć własne środki tak, by zrealizować wspólne cele wynikające z zapisów ustawy. Wariant łączony wydaje się prawdopodobny, lecz ostateczne zdanie w tej sprawie będzie należało do podmiotu rozdzielającego środki.

Niezależnie od tego, jednostki straży realizując nowe zadania muszą być do nich przygotowane, także sprzętowo.

Dlaczego?

Nie wystarczy zorganizować zawodów sportowo-pożarniczych czy szkolenia pierwszej pomocy dla mieszkańców, jeśli nie posiada się do tego odpowiedniego sprzętu. Zdecydowana większość jednostek posiada taki sprzęt, ale nie wszystkie, zwłaszcza te poza KSRG. Wiele z kolei jednostek użytkuje sprzęt, na którym trudno np. realizować zapisy ustawy: "organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych" czy "propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia" w pełnym tych słów znaczeniu.
W myśl tych zapisów by dobrze krzewić kulturę fizyczną i poprawiać sprawności wykorzystywane w działaniach ratowniczych lub odpowiednio szkolić mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy potrzeba mieć odpowiedni sprzęt sportowy i szkoleniowy.

Jednostki mogą dla obu ww zadań zatem:

  • uzupełniać braki sprzętowe
  • wymieniać sprzęt na lepszy
  • zainstalować odpowiednie urządzenia poprawiające sprawność fizyczną.

Kolejnym ważnym, zadaniem jest edukowanie społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń pożarowych. To złożone zadanie można realizować dzięki Zestawowi Dydaktycznemu dla OSP.

Zestaw dydaktyczny dla OSP umożliwia prowadzenie szkoleń oraz innych przedsięwzięć oświatowo–kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przy jego pomocy można szybko nauczyć mieszkańców, jak postępować w sytuacji zagrożenia pożarowego, jak gasić zalążek pożaru, jak postępować przy zagrożeniu tlenkiem węgla, jak ratować ofiary wypadków komunikacyjnych czy uświadomić mieszkańcom konieczność szybkich reakcji podczas działań ratowniczo-gaśniczych, gdy mamy do czynienia z szybkim wzrostem temperatury i rozprzestrzeniania się ognia w obiektach ogarniętych niebezpieczeństwem.

 

Jednostki Ochotnicze mogą na nowe ustawowe zadania przeznaczyć środki w ten sposób:

  • całość środków na sprzęt, a organizację imprez wykonać bezpłatnie we własnym zakresie
  • wykorzystać na sprzęt część środków, a resztę pożytkując na koszty organizacji imprez.
  • w celu realizacji pozostałych zadań ustawowych dysponować środkami wedle uznania.

 

Poniżej przedstawiamy wykaz produktów, które proponujemy do realizacji nowych zadań:

 

I. Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Zestaw dydaktyczny dla OSP z kamerą termowizyjną

 

II. Organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych

  Drabinki gimnastyczne

  Węże tłoczne sportowe

  Smok ssawny sportowy

  Rozdzielacz sportowy

  Prądownica sportowa

  Wąż ssawny sportowy

  Klucz K1 do sportów pożarniczych

 

III. Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

  Elektrody szkoleniowe do AED

  Zestaw szkoleniowy do defibrylatora AED

  Manekin szkoleniowy do AED

  Manekin szkoleniowy ogólnego przeznaczenia

  Manekin szkoleniowy do ratownictwa wodnego

  Phantom szkoleniowy do nauki resuscytacji

  Defibrylator treningowo-szkoleniowy AED

  Wytwornica dymu

  Zestaw z opatrunkami i kołnierzami ortopedycznymi

  Zestawy do pozoracji ran

  Maska do sztucznego oddychania

 

W ramach części III dostępnych jest także 10 zestawów szkoleniowych, których zdjęcia i opisy prezentujemy tutaj.

 

Ulotki programu:

Ulotka zestawu dydaktycznego dla OSP

 

Ulotka zestawów sportowych i szkoleniowych

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym lub przedstawicielami w terenie.

Ustawa 5000+, 82 mln dla OSP, 82 mln dla straży, nowe zadania dla OSP, nowe zadania dla straży, nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 
 

Polecane artykuły bloga

Dotacje KSRG dla jednostek OSP na 2022

Dotacje KSRG dla jednostek OSP na 2022

24-05-2022
Jaki sprzęt podlega dotacji KSRG w 2022? Przedstawiamy kompletny wykaz sprzętu objętego dotacją. Więcej
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - cz 2, edycja 2022

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - cz 2, edycja 2022

03-03-2022
Trwa edycja 2022 dofinansowania OSP z programu WFOŚiGW. Zobacz wykaz sprzętu. W puli ok 30 mln zł. Więcej
Dotacje MSWiA 2022 dla jednostek OSP poza systemem KSRG

Dotacje MSWiA 2022 dla jednostek OSP poza systemem KSRG

04-05-2022
Wiemy, o jaki sprzęt mogą ubiegać się jednostki OSP poza systemem KSRG w ramach dotacji MSWiA na rok 2022. Więcej