Masz pytania? zadzwoń Zadzwoń: 227 506 249 lub 605 377 500 (8.00-16.00) albo napisz sklep@horpol.com            newsletter Zapisz się do newslettera i odbierz kod rabatowy ważny pół roku!

Quady, łodzie i nie tylko z WFOŚ w Małopolsce

15-02-2024

Wystartował program "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak" w Małopolsce.

Głównym celem Programu jest udzielenie wsparcia finansowego jednostkom ochotniczych straży pożarnych z obszaru województwa małopolskiego w celu zakupu specjalistycznego sprzętu stosowanego podczas akcji ratowniczych oraz usuwania zagrożeń dla środowiska.

Aktualizacja 28 marca 2024

 Czas czytania 3-4 minuty

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2024 w ramach Programu "Bezpieczny Strażak" mającego na celu zapobieganie poważnym awariom oraz likwidację ich skutków dla środowiska.

Na rok 2024 przewidziano budżet Programu w wysokości 2.000.000 złotych.

Edit 28.03.2024: W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Programem Wojewódzki Fundusz w Krakowie podjął decyzję o zwiększeniu puli do 5.000.000,00 zł.

Wyniki naboru w poniższym linku

Źródło: https://www.wfos.krakow.pl/wyniki-naboru-program-zapobieganie-powaznym-awariom-i-likwidacja-ich-skutkow-dla-srodowiska-bezpieczny-strazak-4/ 

WFOŚ OSP Małopolska 2024

W ramach Programu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na następujące cele:

  • Zakup lekkiego samochodu specjalnego, który musi posiadać oznaczenie 'S'. Warunek ten będzie weryfikowany na etapie rozliczenia.
  • Zakup pojazdu/ciągnika typu QUAD lub pojazdu ATV wraz z dodatkowym zakupem przyczepy transportowej.
  • Zakup łodzi ratowniczej wraz z dodatkowym nabyciem przyczepy transportowej.
  • Naprawę samochodu pożarniczego, włączając w to zakup części zamiennych. Należy jednak pamiętać, że w ramach naprawy nie będą finansowane wydatki związane z bieżącą eksploatacją pojazdu, takie jak zakup opon, wymiana filtrów czy oleju.


 Warto zaznaczyć, że zakup jedynie przyczepy transportowej nie kwalifikuje się do finansowania. Przyczepa musi być nabyta w zestawie z pojazdem/ciągnikiem typu QUAD, pojazdem ATV lub łodzią ratowniczą.

Wszelkie nabyte wyposażenie musi być nowe, fabrycznie wyprodukowane, dopuszczone do użytku na polskim rynku oraz nie może być przekazywane osobom trzecim.

 

Sprawdźcie czy kupicie Quada lub łódź taniej u nas:

Profesjonalnie Wam doradzi i atrakcyjnie wyceni nasza niezawodna specjalistka Ewelina.

Piszcie do Eweliny na adres malopolskie@horpol.com  lub dzwońcie  693 044 900

 

Okres, w którym koszty są kwalifikowalne, trwa od dnia ogłoszenia naboru wniosków w ramach Programu do 31 października 2024 roku. Należy jednak zauważyć, że zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalne dofinansowanie na jedno zadanie nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Warto jednak wziąć pod uwagę następujące warunki:

Termin składania wniosków w ramach wyżej wymienionego Programu trwa od 14 lutego 2024 roku do 1 marca 2024 roku.

Wnioski należy złożyć w następujący sposób:

Wersja elektroniczna (edytowalny PDF, bez podpisów) powinna być przesłana przez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie najpóźniej do godziny 15:30 w dniu zakończenia naboru. Warto zauważyć, że wniosek w formie elektronicznej nie jest podstawą rozpatrzenia wniosku.

Wersja podpisana – wniosek wraz z załącznikami, które są dokumentami opatrzonymi podpisami osób upoważnionych, należy dostarczyć w jeden z dwóch sposobów:

- Wersja papierowa może być dostarczona do biura Funduszu (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków).
- Przez ePUAP (z konta Wnioskodawcy) na skrytkę Funduszu (adres skrytki ePUAP: /wfosigwkrakow/SkrytkaESP) – Należy zauważyć, że wniosek oraz załączniki muszą być podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, zgodnie z INSTRUKCJĄ. Nie będą akceptowane podpisane elektronicznie skany.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Funduszu o zachowaniu terminu.

 

Wszelkie linki, dokumenty do pobrania i kontakt w sprawie programu znajduje się na stronie:

https://www.wfos.krakow.pl/nabor-wnioskow-program-zapobieganie-powaznym-awariom-i-likwidacja-ich-skutkow-dla-srodowiska-bezpieczny-strazak-2/

Z nami prosimy kontaktować się wyłącznie w kwestii ofert.

Folder zawiera prawie 300 produktów promowanych w roku 2024, z dużą ilością nowości.
Produkty są zgodne z programami pomocowymi dla straży pożarnych w zakresie zgodności z wytycznymi tych programów.