Ustawa 5000+

Ustawa 5000+

Sprzęt wpisujący się w nowelizację Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej nakładającej na Ochotnicze Straże Pożarne nowe zadania:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

 

Ulotka zestawu dydaktycznego dla OSP

 

Ulotka zestawów sportowych i szkoleniowych

Promocje Nowości
Zestaw dydaktyczny dla OSP

Zestaw dydaktyczny dla OSP

brutto: 4 998,00 zł
(netto: 4 063,41 zł)
Do koszyka