Monitor skażeń radioaktywnych zestaw EKO-C_4.2 + program i pamięć na 4200 wyników pomiaru

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 100971
  • szt.
  • Cena netto: 4 050,00 zł / szt. 4 981,50 zł / szt.

Wybierz SupermarketStrazacki.pl

Monitor skażeń radioaktywnych zestaw EKO-C_4.2 + program i pamięć na 4200 wyników pomiaru


Monitor Skażeń Radioaktywnych typ EKO-C, przeznaczony jest do wykrywania i pomiaru promieniowania jonizującego pochodzącego od skażeń radioaktywnych izotopami alfa i beta oraz od źródeł promieniowania X i gamma.


Monitor wskazuje dane pomiarowe w trzech odrębnych jednostkach:

    Bq/cm2, skażenie powierzchni radioaktywnymi izotopami alfa
    cps, skażenie radioaktywnymi izotopami beta
    µSv/h, przestrzenny równoważnik mocy dawki promieniowania X i gamma.

ZASTOSOWANIE

    wykrywanie i pomiar skażeń powierzchniowych nuklidami alfa, beta lub gamma promieniotwórczymi w laboratoriach izotopowych.
    wykrywanie źródeł radioaktywnych  na przejściach granicznych.
    kontrolowanie terenu po awariach jądrowych, pożarach i katastrofach transportowych.
    kontrola osłon przed promieniowaniem rentgenowskim X i gamma w medycynie i przy defektoskopii izotopowej.
    kontrola powierzchniowych skażeń radioaktywnych.

DANE TECHNICZNE

detektor: okienkowy licznik Geigera-Müllera.

zakresy pomiarowe:
   moc dawki: 0.01 do 1000 µSv/h
   skażenie powierzchni: 0.1 do 10000 Bq/cm2
   częstość impulsów: 0.1 do 10000 cps.

zakres energetyczny  pomiaru:
   dla X i gamma: od 50 keV do 1.5 MeV, ±30% (w odniesieniu do Cs-137)
   promieniowanie beta: powyżej 100keV
   promieniowanie alfa: powyżej 4 MeV.

podstawowy błąd pomiaru
   promieniowania X i gamma: nie większy niż ± 15% (w odniesieniu do Cs-137)
   promieniowania alfa i beta: < ±50% (dla izotopów wymienionych w Karcie Badania)

zasilanie monitora: bateria akumulatorków NiMH 4x1.2V, 2Ah.

czas pracy ciągłej: nie mniej niż 40 godz.

warunki klimatyczne:
   temperatura  -10°C do +40°C
   wilgotność względna do 80% przy 30°C

wymiary: 100mm x 170mm x 85mm (z uchwytem).

masa: ok. 500g.


FUNKCJE DODATKOWE

    ułatwiająca wykrywanie i lokalizację źródła radioaktywnego.
    odejmowania tła naturalnego promieniowania jonizującego.
    uśredniania wyniku pomiaru.
    współpraca z komputerem PC - przesyłanie wyników pomiaru.
    zbierania wyników pomiaru w pamięci przyrządu ( opcja )
    sygnalizujące:

   - przekroczenie zakresu pomiarowego,
   - ustawionego progu alarmu,
   - podwyższonego poziomu promieniowania,
   - niskie napięcie zasilania,
   - zakończenie czasu ładowania akumulatorków.


ATESTY I ZEZWOLENIA

Atest Nr. 265/93 - Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej.
Zezwolenie Nr. D-14249 - Państwowej Agencji Atomistyki na produkcję i dystrybucję.


WARIANTY SPRZEDAŻY

Urządzenie oferowane jest w 3 możliwych wariantach:

1. Samodzielny radiometr EKO-C

2. Zestaw pomiarowy EKO-C składający się z:
Radiometra EKO-C
Programu Rejestrator 2.0* do rejestracji danych na komputerze PC
Kabla RS-232 z interfejsem EKO-C do połączenia radiometru z komputerem PC.

3. Zestaw pomiarowy EKO-C_4.2 składający się z:
Radiometra EKO-C_4.2 z wewnętrzną pamięcią na 4200 wyniki pomiarów
Programu Rejestrator 2.0* do rejestracji danych na komputerze PC
Kabla RS-232 z interfejsem EKO-C do połączenia radiometru z komputerem PC.


Opis programu Rejestrator:

ZASTOSOWANIE:

W instytucjach kontrolujących stan środowiska lub nadzorujących prawidłowe i bezpieczne korzystanie z  źródeł  izotopowych, do  prowadzenia ciągłych pomiarów z ewidencją i  archiwizacją danych pomiarowych.Radiometry EKO-C i EKO-D mogą być wówczas traktowane jako specjalistyczne sondy dozymetryczne.
Transmisja danych pomiarowych przez złącze interfejsowe z kablem RS232C.

Program „REJESTRATOR” wyposażony jest w następujące funkcje:

    wtórnik wskazań przyrządu pomiarowego (sondy).
    określenie czasu pomiaru.
    uśrednianie wyników pomiarów zbieranych w ciągu 1, 6, 30 lub 60min.
    przedstawianie otrzymanych danych w postaci tabel lub wykresów.
    zapamiętywanie danych z możliwością dostępu do danych archiwalnych.
    możliwość tworzenia dokumentacji w postaci wydruków.
    włączanie zewnętrznej sygnalizacji przekroczenia programowanych progów alarmu.
    transmisja danych zgromadzonych w komputerze do dalszego wykorzystania przez inne ośrodki dozoru i centralnego sterowania.
    symulacja działania programu przy użyciu wirtualnych przyrządów dozymetrycznych.


* ważniejsze zmiany w nowej wersji v 2.0 programu REJESTRATOR:

Pomiary umiejscowione na dolnym pasku zadań pozwalają na podgląd wyników w czasie pracy z innymi programami.
Praca z przyrządami podłączonymi zdalnie przez sieć lokalną lub Internet.