Masz pytania? zadzwoń Zadzwoń: 22 750 62 49 lub 605 377 500 (8.00-16.00) albo napisz sklep@horpol.com         newsletter Zapisz się do newslettera i odbierz kod rabatowy.

Polityka prywatności

Polityka prywatności 24.10.2022

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, firma Horpol Sp.z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są jej powierzane.

Zastosowane przez Horpol Sp.z o.o. zabezpieczenia na stronie internetowej www.supermarketstrazacki.pl zostały tak skonstruowane, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych. Administratorem decydującym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe danych osobowych jest Horpol Sp.z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej przy ulicy Nowej 23, 05-500 Piaseczno, operator sklepu internetowego www.supermarketstrazacki.pl

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
 
- w przypadku żądania sprostowania danych
- w przypadku żądania usunięcia danych
- w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych
- w przypadku żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Jak wygląda anonimowość odwiedzającego stronę?

Internauci odwiedzający nasz serwis pozostają anonimowi do momentu, w którym sami podejmą decyzję o ujawnieniu swoich danych. Może to nastąpić poprzez subskrypcję biuletynu informacyjnego, złożenie zamówienia bez rejestracji, lub rejestrację w serwisie, umożliwiającą dostęp do części zasobów czy wykonanie zamówienia. Informacje o odwiedzających, znajdujące się w logach serwera (np. adres IP) mogą być wykorzystane do celów technicznych, gdy zajdzie taka konieczność. Nie są one udostępniane podmiotom trzecim ani wykorzystywane do działań niezgodnych z prawem RP.

 

Jak uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W tym celu prosimy o kontakt pod adres privacy@horpol.com

 

Co z danymi klienta po rejestracji?

Dane otrzymane po zakończeniu procesu rejestracji, zakupów oraz subskrypcji są przechowywane w logach serwera oraz w specjalnie utworzonej kopii dokumentu rejestrowego przesłanego do firmy Horpol Sp.z o.o. Służą one do weryfikacji klienta, gdy ten zaloguje się do serwisu oraz do wysyłania informacji handlowych oraz promocyjnych, jeśli klient wyraził na to zgodę poprzez newsletter. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- opiniotwórczych po realizacji zamówienia
- bezterminowo, chyba, że sam je usuniesz lub wniesiesz żądanie ich usunięcia.

 

Prawidłowe relacje pomiędzy serwerem danych, a klientem w serwisie www.supermarketstrazacki.pl zapewnia obsługa ciasteczek, tzw. cookies. Aby móc w pełni korzystać z możliwości serwisu, klient musi mieć włączoną obsługę cookies (domyślnie). Brak obsługi cookies uniemożliwi logowanie. Informacje podane w formularzu rejestracji mogą być przez nas wykorzystane do kontaktów z klientami w celu rozwiązanie niektórych problemów technicznych. O nowej polityce dot plików cookies (od 22 marca 2013r) prosimy czytać w dalszej części polityki prywatności.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

W przypadku zamówienia w sklepie wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą umowę:
- adres e-mail i hasło (do założenia konta w sklepie)
- imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj, telefon, adres e-mail(do złożenia zamówienia przez osobę fizyczną)
- nazwa firmy, NIP, imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj, telefon, adres e-mail (w przypadku zamówienia dla firm).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy czy udzielić dostępu do obszaru zarezerwowanego dla użytkowników zarejestrowanych. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy osobom lub podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych czy organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Dane adresowe są przekazywane osobom/podmiotom realizującym zamówienie. np magazyn towarów, kurier czy podmiot dostarczający korespondencję np Poczta-Polska, InPost itp. Mogą zostać także przekazane w razie konieczności firmom zapewniającym obsługę IT, kancelarii prawnej, biegłemu rewidentowi i tłumaczom przysięgłym.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez www.supermarketstrazacki.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności
- zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji oraz rozwiązywania problemów technicznych
- realizacji umów sprzedaży (proces dostawy towaru)
- obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację
- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. formularz kontaktowy, chat, telefon)
- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją zamówienia czy odpowiedzi na zgłoszenie
- celów podatkowych i rachunkowych

 

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu www.supermarketstrazacki.pl, którym jest:

- monitorowanie Twojej aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych
- prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych ofert. Opcja ta funkcjonuje tylko w przypadku, gdy zapiszesz się do newslettera (z newslettera można się wypisać w każdym momencie, klikając w link wypisania znajdujący się na dole każdej wiadomości newslettera).
- kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami sprzedażowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon - przede wszystkim w celu realizacji zamówienia.
- uzyskanie Twojej opinii o naszym sklepie i zakupionych towarach, które są generowane na stronach zewnętrznych podmiotów zajmujących się dostarczaniem systemów opinii
- zapewnienie obsługi usług płatniczych (w przypadku problemów z ich wykonaniem)
- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom
- windykacja należności oraz prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
- prowadzenie analiz statystycznych
- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

 

Gdy wyrazisz na to zgodę, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych
- organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
- transparentnej prezentacji naszej firmy w oparciu o opinie klientów

 

Dane osobowe

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Horpol Sp.z o.o. umożliwia samodzielne usunięcie posiadanych przez www.supermarketstrazacki.pl danych osobowych klienta przy wykorzystaniu panelu rejestracyjnego. Rejestracja w serwisie www.supermarketstrazacki.pl jest dobrowolna. Jeżeli klient uzna za konieczne dokonanie zmian w swoich danych lub podejmie decyzję o usunięciu swoich danych ale nie będzie pamiętał hasła, może tego dokonać w swoim panelu klienta, jeśli takowy założył, lub zwrócić się na piśmie z prośbą o dokonanie właściwych zmian do siedziby Horpol Sp.z o.o., ul Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno. Zmiana lub usunięcie danych nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu zgłoszenia.

 

Kasowanie kont użytkowników

Horpol Sp.z o.o. zastrzega sobie możliwość skasowania konta użytkownika, jeśli:
- podany adres e-mail nie istnieje lub jest nieaktywny, w tym zablokowany administracyjnie (nie z winy Horpol Sp.z o.o.)
- na podanym adresie e-mail lub w domenie komercyjnej użytkownika tego adresu istnieje blokada uniemożliwiająca dostarczanie korespondencji przez firmę Horpol Sp.z o.o. pod wskazany adres.
- z innych powodów, niezgodnych z interesem spółki Horpol, bez podania przyczyny.

 

Statystyki na stronie

Serwis www.supermarketstrazacki.pl może posiadać obsługę statystyk niedostępną dla klientów.
Na podstawie uzyskanych danych dotyczącej ruchu w serwisie, firma Horpol Sp.z o.o. może sporządzać okresowe zestawienia, ale nie są będą ujawniane osobom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację klientów odwiedzających serwis.

 

Akceptacja plików cookies

Z dniem 22 marca 2013 r. weszła w życie zmiana w ustawie o Prawie Telekomunikacyjnym realizująca zalecenia wynikające z art. 5 Dyrektywy europejskiej ochrony prywatności 2002/58/WE.
Kontynuacja dalszego korzystania ze strony www.supermarketstrazacki.pl wymaga Państwa zgody związanej z plikami cookies, które nasza strona poprzez Państwa przeglądarkę internetową umieszcza w Państwa komputerze. Jest to powszechna praktyka i dotyczy praktycznie każdej strony internetowej. Różnice polegają jednak na zawartości plików cookies, gdyż pliki te mogą zbierać różne dane.
Pliki ze strony internetowej Horpol Sp.z o.o. zapisują numer IP oraz historię przeglądania strony w ramach sesji.
Czas życia pliku cookies kończy się w momencie wyjścia użytkownika ze strony www.supermarketstrazacki.pl, po wyłączeniu przeglądarki i ponownym wejściu na stronę www.supermarketstrazacki.pl tworzy się nowy plik cookies. O odpowiednie ustawienia prywatności użytkownik winien zadbać także w swojej przeglądarce z której odwiedza stronę.
Strona www.supermarketstrazacki.pl korzysta także z systemu analizy odwiedzin Google Analytics, który to także może korzystać z plików cookies w celach statystycznych.
Żaden z rodzajów plików cookies na stronie www.supermarketstrazacki.pl nie zbiera innych informacji niż podano wyżej.

Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zamknięcie banera, który pojawi się Państwu tylko raz, podczas pierwszego najbliższego wejścia na stronę, na dole ekranu.

Użytkownik może odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez www.supermarketstrazacki.pl, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu użytkownika. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami. Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności danej strony www.supermarketstrazacki.pl nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać.

 

Co to są pliki cookies?

Cookies to małe pliki tekstowe pochodzące ze stron internetowych, zapamiętywane przez przeglądarkę internetową użytkownika serwisu. Informacje zawarte w cookies wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane. Pliki cookies powodują, iż działanie danej strony jest łatwiejsze i szybsze, pozwalają dopasować treść i dostępne reklamy.

 

Sugestie i Uwagi

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi dotyczące działania naszego serwisu. Jeśli takowe się pojawią, z przyjemnością zajmiemy w tych sprawach stanowisko. Wyrażamy nadzieję, że korzystanie z serwisu www.supermarketstrazacki.pl pozwoli klientom lepiej zapoznać się z ofertą firmy Horpol Sp.z o.o. oraz osiągnąć tym samym wymierne korzyści.