newsletter Zapisz się do newslettera i odbierz kod rabatowy na zakupy.

Odtłuszczacz SINTAN 30 litrów

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 102063
  • Kod producenta: A007
  • Dostępność: Dostępny z magazynu lub na zamówienie Dostępny z magazynu lub na zamówienie
  • szt.
  • Cena netto: 339,00 zł / szt. 416,97 zł / szt.

Wybierz SupermarketStrazacki.pl !

Odtłuszczacz SINTAN 30 litrówSKŁAD SINTANU® GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO DLA UŻYTKOWNIKA, ŚRODOWISKA NATURALNEGO I CZYSZCZONYCH POWIERZCHNI.


Sintan® jest skutecznym i bezkonkurencyjnym środkiem odtłuszczającym, znanym i stosowanym od ponad 20 lat na całym świecie. Preparat Sintan® znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie używane są produkty naftowe i tłuszcze spożywcze.
Preparat Sintan® profesjonalnie usuwa zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi i tłuszczami spożywczymi z każdej powierzchni utwardzonej – betonu, kostki brukowej, kamienia naturalnego, asfaltu, metalu, szkła, wykładzin podłogowych, tworzyw sztucznych, wszystkich tkanin i drewna.
SINTAN jest roztworem roboczym gotowym do użytku bez potrzeby rozcieńczania. Skład preparatu SINTAN jest zgodny z wymogami Ustawy Prawo Wodne.Właściwości:

1. Preparat o potwierdzonych właściwościach penetrująco - odtłuszczających. Odczyn pH -7 ± 1, (wg PN-EN 1262:2004)
2. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych oraz związków fosforu i azotu
3. Nie tworzy stabilnej emulsji z ropopochodnymi i nie zakłóca pracy separatora lub odstojnika olejowego.
4. Nie zawiera substancji zapachowych.
5. Posiada pozytywną opinię ITA TEST Laboratorium Badawcze.
6. Bezpieczny dla użytkownika oraz czyszczonej powierzchni.
7. Spełnia wymogi dot. Biodegradacji Rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie detergentów.


Czym Sintan® różni się od innych oferowanych preparatów?

  jest gotowy do natychmiastowego użycia,
  nie zawiera organicznych rozpuszczalników ani żadnych substancji żrących, toksycznych i niebezpiecznych,
  nie posiada środków zapachowych,
  jest niepalny,
  ma neutralny odczyn pH,
  nie zawiera dodatków mogących zmienić stan środowiska - np. związków azotu i fosforu,
  podczas procesu mycia Sintanem® nie powstają żadne substancje toksyczne i niebezpieczne, co oznacza, że można go stosować w zamkniętych pomieszczeniach,
  Sintan® dokładnie penetruje podłoże i usuwa skażenia olejowe z głębszych warstw powierzchni porowatej
  w krótkim czasie ulega biodegradacji,
  Sintan® nie tworzy emulsji stabilnych z olejami i substancjami ropopochodnymi,
  Sintan® posiada pozytywną opinię służb ochrony środowiska, straży pożarnej, Ministerstwa Transportu, armii oraz całą masę referencji światowych koncernów paliwowych obecnych w Polsce, koncernów przemysłowych, energetycznych, samochodowych, firm transportu drogowego, kolejowego, morskiego, portów i stoczni.


Dane techniczne i użytkowe:

Postać - ciecz. Produkt gotowy do użycia.
Kolor – bezbarwny.
Zapach - nie drażniący.
Temperatura wrzenia - 101 °C.
Temperatura krzepnięcia poniżej 0°C.
Palność – mieszanina niepalna.
Właściwości wybuchowe - brak.
Właściwości utleniające - brak.

Produkt można stosować z polecanymi przez nas opryskiwaczami ciśnieniowymi, idealnymi do finalnego sprzątania rozlewisk ropopochodnych.Zalety preparatu Sintan® zostały potwierdzone badaniami laboratoryjnymi:

  Sprawozdanie z badań Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii nr CH 1/60/2004, nr CH 1/146/2006.
  Sprawozdanie z Badań Dermatologicznych nr B 20845/4600/09.
  Opinia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej nr 1652/BM/96.

 
  Posiadane atesty:

  Atest PZH/HT-0222/96 o nietoksyczności wyrobu.
  Atest PZH/HŻ-752/92 o dopuszczeniu do obrotu.
  Atest PZH/HŻ-1741/92 o możliwości stosowania w przemyśle spożywczym.
  NATO Stock Number - 7930-43-0006997.


Sposób użycia:

1. Nanieść preparat na czyszczoną powierzchnię.
2. Odczekać 2 - 3 minuty.
3. Przeszorować szczotką z dodatkiem wody.
4. Spłukać wodą lub zebrać mieszaninę sorbentem.


Przechowywanie i magazynowanie:

Magazynować w chłodnych, zacienionych pomieszczeniach w temp. powyżej 0oC lecz nie przekraczającej 40’C. Przy dłuższym przechowywaniu może nastąpić wytrącenie osadów – wówczas
wstrząsnąć przed użyciem. Nie powoduje to utraty właściwości. Po rozpieczętowaniu opakowania produkt należy zużyć w przeciągu 6 miesięcy.


Zdjęcia są przykładowe. Kształt kanistra i etykiety może być inny od przedstawionego na zdjęciu.