Masz pytania? zadzwoń Zadzwoń: 227 506 249 lub 605 377 500 (8.00-16.00) albo napisz sklep@horpol.com            newsletter Zapisz się do newslettera i odbierz kod rabatowy ważny pół roku!

Dofinansowania OSP Mazowieckie 2024 z WFOŚiGW

15-05-2024

Mazowiecki WFOŚiGW ogłosił program wsparcia dla jednostek OSP i MDP z województwa mazowieckiego. Istnieją istotne kryteria wyboru oraz brak jest terminu składania wniosków - zalecane jest zatem szybkie działanie. Szczegóły poniżej

Aktualizacja 15 maja 2024

 Czas czytania 4-5 minut

 

Program zapobiegania zagrożeniom środowiska i poważnym awariom

 

PROGRAM "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych" dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2024 roku


Cel programu

Działania prowadzące do zapobiegania, ograniczania i likwidowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii zwiększające skuteczność służb ratowniczych poprzez doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego, w tym doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Priorytet na otrzymanie dofinansowania mają te jednostki, które dostały najmniej dofinansowań w ostatnich 3 latach, mają najwięcej wyjazdów i będą wnioskować o mniej niż 70% dofinansowania - szczegóły kryteriów selekcji w pkt 7.2 (strona 5 "Programu", link podajemy poniżej).


Alokacja - wysokość środków Funduszu zaplanowanych na poszczególną edycję programu - Fundusz może zmienić alokację w trakcie trwania programu.

 

Terminy, forma i miejsce naboru wniosków:

 Termin składania wniosków o dofinansowanie ustala i ogłasza Zarząd Funduszu. Ogłoszenie o naborze wniosków zamieszcza się na stronie internetowej Funduszu. Zarząd Funduszu może podjąć decyzję o zakończeniu naboru wniosków albo wstrzymaniu naboru wniosków przed upływem ustalonych terminów.
Program ogłoszony w trybie otwartym - nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania ustalonej alokacji środków, z zastrzeżeniem ppkt 1 (link do zasad programu poniżej). Zgłoszenia do programu należy dokonać poprzez złożenie wniosku wraz z załącznikami zgodnie ze wzorami dostępnymi na stronie internetowej Funduszu, z uwzględnieniem punktu 8 ppkt 3 (link do zasad programu poniżej).

 

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania

Beneficjenci (strony umów o dofinansowanie z Funduszem):
Ochotnicze straże pożarne (OSP)
 Gminy.
W przypadku umowy zawieranej przez gminę, beneficjentem końcowym jest ochotnicza straż pożarna.


Forma dofinansowania: Dotacja.

Intensywność dofinansowania:  Do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego beneficjenta w 2024 roku nie może przekroczyć 25.000 zł.

UWAGA:
Ochotnicze straże pożarne, w przypadku których wniosek o dofinansowanie składa gmina (beneficjenci końcowi), nie mogą równocześnie samodzielnie ubiegać się o dofinansowanie.

 

Rodzaje przedsięwzięć

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na:

zakupie sprzętu ratowniczego służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii;

doposażaniu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.


Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa w terminie od dnia 15.05.2024 r. do dnia zakończenia naboru do godziny 15.30. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku do Funduszu.

 

Pełna informacja i dokumenty do pobrania na stronie: https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/2024-nz-2-pn-zapobieganie-zagrozeniom-srodowiska-i-powaznym-awariom-poprzez-doposazenie-ochotniczych-strazy-pozarnych-oraz-doposazenie-mlodziezowych-druzyn-pozarniczych/

 

Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP i MDP zgodnie z wykazem kosztów kwalifikowanych programu 2024-NZ-2:

Produkty w linkach można obejrzeć bezpośrednio po kliknięciu. W przypadku chęci zapoznania się z alternatywnymi propozycjami prosimy użyć wyszukiwarki  w sklepie lub kontakt z dedykowanym poniżej specjalistą. Linki będą aktualizowane.

 

1. Zakup nowego sprzętu oraz wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych:

- agregat prądotwórczy
- aparat powietrzny nadciśnieniowy
- armatura wodno-pianowa (działko wodno-pianowe, węże pożarnicze różnego typu, klucze hydrantowe, prądownica pianowa, prądownica wodna, prądownica wodno-pianowa, wytwornica piany, lance gaśnicze, kurtyna wodna, rozdzielacz kulowy, smok ssawny, stojak hydrantowy)
- bosak dielektryczny
- butla do aparatu powietrznego
- detektor do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla, detektor prądu przemiennego
- "Emergency Pług" - wtyczka awaryjna do samochodów elektrycznych
- generator piany lekkiej
- koc przeciwpożarowy dla pojazdów elektrycznych
- linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m
- ładowarka do radiotelefonu przenośnego
- mostek przejazdowy
- motopompa pożarnicza
- namiot pneumatyczny wraz z osprzętem
- nożyce dielektryczne
- pilarka do drewna, pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych
- piła tarczowa do stali i betonu, podpora stabilizująca
- pompy: do wody zanieczyszczonej, do substancji ropopochodnych, pływające, pożarnicze, szlamowe
- radiotelefon przenośny, radiotelefon przewoźny
- ratowniczy sprzęt hydrauliczny
- sito kominowe
- sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej
- sprzęt do oznakowania terenu akcji  np. flary, pachołki
- sygnalizator bezruchu
- system selektywnego alarmowania
- ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m
- tłumica
- wentylator oddymiający
- wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy do samochodu pożarniczego
- zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG
- zbiornik przenośny na wodę min. 2000 dm2
- zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów.

 2. Wyposażenie osobiste:

- buty specjalne strażackie gumowe, buty specjalne strażackie skórzane,
- hełm strażacki wraz z osprzętem,
- kominiarka niepalna strażacka,
- maska do aparatu powietrznego,
- rękawice specjalne,
- ubranie specjalne (typu NOMEX, żaroodporne, gazoszczelne, chemoodporne, nurkowe).

 3. Koszty związane z doposażeniem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:

- zakup sprzętu/wyposażenia treningowego stosowanego podczas zawodów sportowo-pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- zakup umundurowania: ubrań koszarowych, ubrań treningowych, specjalnego obuwia, pasków i hełmów oraz czapek, koszulek i polarów z logo Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
- zakup wyposażenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: węży tłocznych i do hydronetki, pasów z toporkiem, smoków ssawnych, kluczy hydrantowych, prądownic, hydronetek, noszaków, tarcz nalewowych, łączników startowych, rozdzielaczy kulowych.

 

Sprawdźcie, jak dobrą ofertę otrzymacie u nas:

Profesjonalnie Wam doradzi i atrakcyjnie wyceni nasz niezawodny specjalista Paweł.

Piszcie do Pawła na adres mazowieckie@horpol.com lub dzwońcie 721 484 222

 

 

Program z zakresu ochrony powietrza

 

Drugi program "2024-OA-1 Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych" polegający na dofinansowaniu:

- termomodernizacji budynku
- zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii - pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych (w przypadku instalacji fotowoltaicznych nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji)
- modernizacji źródła ciepła tj. wymianie kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą, zastąpieniu kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek) oraz modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u.
- ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i poszanowaniu energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia.

W przypadku tego programu z zakresu ochrony powietrza nie udzielamy żadnych informacji, podajemy go dla Was jedynie informacyjnie. Prosimy korzystać z danych zawartych na stronie:

https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/2024-oa-1-przedsiewziecia-z-zakresu-ochrony-powietrza-wspierajace-dzialalnosc-ochotniczych-strazy-pozarnych/

 

Powodzenia! 

Folder zawiera prawie 300 produktów promowanych w roku 2024, z dużą ilością nowości.
Produkty są zgodne z programami pomocowymi dla straży pożarnych w zakresie zgodności z wytycznymi tych programów.

Polecane artykuły bloga

Dotacje KSRG dla jednostek OSP w 2024 roku

Dotacje KSRG dla jednostek OSP w 2024 roku

29-04-2024
Wiemy, jaki sprzęt podlega dotacji KSRG w 2024. Oto kompletny i szczegółowy wykaz sprzętu objętego dotacją. Więcej
Dotacja MSWiA 2024 dla jednostek OSP poza KSRG

Dotacja MSWiA 2024 dla jednostek OSP poza KSRG

29-04-2024
Późno, ale w końcu jest lista sprzętu zgodnego z dofinansowaniem MSWiA dla OSP poza KSRG w 2024 roku. Więcej
Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia "Bitwa o remizy"

Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia "Bitwa o remizy"

02-02-2024
Przedstawiamy wykaz sprzętu przewidzianego do dofinansowania ze środków będących w dyspozycji MSWiA w 2024 roku. Więcej