Masz pytania? zadzwoń Zadzwoń: 227 506 249 lub 605 377 500 (8.00-16.00) albo napisz sklep@horpol.com            newsletter Zapisz się do newslettera i odbierz kod rabatowy ważny pół roku!

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - cz 2, edycja 2022

03-03-2022

Ruszyły dotacje dla OSP z WFOŚiGW edycja 2022.

WFOŚIGW dla OSP 2022

W styczniu 2022 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił wewnętrzny nabór ofert w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych — część 2: Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

Po ustaleniu zasad, oddziały terenowe Funduszu rozpoczynają swoje edycje wojewódzkie programu. Wiadomo już, że kwota przeznaczona na dofinansowanie OSP wyniesie w tym roku ok. 30 mln zł, czyli będzie ponad 20% wyższa niż w poprzednich latach. Program realizowany jest w latach 2020–2024.

Aktualizacja 18 czerwca 2022

 Czas czytania 3-4 minuty

 

 

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

 

  Na realizację programu w latach 2020 i 2021 przeznaczono po ponad 24 mln zł.

  W roku 2022 kwota oscyluje w granicach 30 mln zł dla całego kraju.

 

Beneficjentami programu mogą być Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) z terenu województwa, w którym odbywa się program, po spełnieniu następujących warunków:

1) uzyskanie pozytywnej opinii Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej lub osoby przez niego upoważnionej o zasadności realizacji zadania objętego Programem;

2) po zakończeniu naboru wniosków znajdą się na liście uzgodnionej z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

 

  • Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 2880 szt., przy czym każdy z WFOŚiGW udzieli wsparcia co najmniej 180 jednostkom OSP.
  • W ramach dotacji przeznaczone będzie do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW, lecz nie więcej niż 25.000 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dopuszcza się możliwość dofinansowania z innych źródeł, w szczególności ze środków WFOŚiGW.
  • W oparciu o indywidualną decyzję Zarządu WFOŚiGW w danym województwie Fundusz może sfinansować inny sprzęt, wyżej niewymieniony, przeznaczony do podniesienia gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa, po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego PSP, co do zasadności danego zakupu.

 

Jaki sprzęt podlegać będzie dotacji?:

Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w poniższym "Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu.

 

W poniższych linkach prezentujemy swoje propozycje sprzętowe. Nasi handlowcy jednak zaoferują Wam każdy inny sprzęt, jeśli takie będą Wasze preferencje. Kontakt do handlowców pod wykazem.

 

Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (zgodnie z załącznikiem nr 1). Kliknij nazwę, by zobaczyć propozycje sprzętowe.

 

Lp.

Nazwa asortymentu

Minimalne wymagania techniczne/wymagane certyfikaty 

  Wyposażenie osobiste ochronne strażaka

1.

Ubranie specjalne

Min. Dwu częściowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

2.

Buty specjalne strażackie skórzane

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

3.

Buty specjalne strażackie gumowe

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

4.

Rękawice specjalne

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

5.

Kominiarka niepalna strażacka

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

6.

Hełm strażacki

Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

7.

Ubranie koszarowe

Minimum trzy częściowe (bluza, spodnie, czapka koszarowa)

8.

Spodnie pilarza

 

9.

Wodery

 

10.

Kombinezon ochronny na owady

Min. trójwarstwowy.

11.

Aparat powietrzny nadciśnieniowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

12.

Butla do aparatu powietrznego

 

13.

Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

14.

Sygnalizator bezruchu

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

15.

Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym

 

  Sprzęt łączności dla STRAŻy

1.

Radiotelefon przenośny

Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.

2.

Ładowarka do radiotelefonu przenośnego

 

3.

Radiotelefon przewoźny

Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.

4.

System selektywnego alarmowania

 

5.

Megafon

 

6.

Syrena alarmowa

 

  Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej dla STRAŻy

1.

Drabina przenośna ratownicza

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

2.

Agregat prądotwórczy

Jedno- lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA

3.

Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych

Wydajność pompy min 1000 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

4.

Motopompa pożarnicza

Wydajność pompy min 1200 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

5.

Pompa pływająca

Wydajność pompy min. 400 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

6.

Zbiornik przenośny na wodę

Pojemność zbiornika min. 2000 dm3

7.

Wąż ssawny

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

8.

Wąż tłoczny

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

9.

Smok ssawny

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

10.

Prądownica wodna

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

11.

Prądownica pianowa

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

12.

Wytwornica piany

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

13.

Kurtyna wodna

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

14.

Zasysasz liniowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

15.

Rozdzielacz

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

16.

Zbieracz

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

17.

Stojak hydrantowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

18.

Tłumica

 

19.

Topór/innopur/siekierołom/narzędzie wielofunkcyjne

 

20.

Pilarka do drewna

Moc silnika min 2,2 kW.

21.

Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych

Moc silnika  min. 4,0 kW.

22.

Piła tarczowa do stali i betonu

Moc silnika min. 3,0 kW.

23.

Detektor prądu przemiennego

 

24.

Detektor do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węgla

Wielo- lub jednogazowy

25.

Wentylator oddymiający

Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h

26.

Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej

 

27.

Sprzęt do oznakowania terenu akcji

 

28.

Parawan ochronny

 

29.

Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG

 

30.

Siodełko wężowe

 

31.

Mostek przejazdowy

 

32.

Sito kominowe

 

33.

Spalinowy opryskiwacz plecakowy

Pojemność zbiornika na wodę min. 14 dm3

34.

Bosak dielektryczny

 

35.

Nożyce dielektryczne

 

37.

Latarka kątowa

 

38.

Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów

 

39.

Podpora stabilizująca

 

40.

Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

41.

Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m

 

42.

Wysokociśnieniowy agregat wodno– pianowy do samochodu pożarniczego

 

43.

Ratowniczy sprzęt hydrauliczny

 

44.

Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem

 

 

Podane ceny w linkach są przykładowe. Aby uzyskać indywidualną wycenę na korzystniejszych zasadach, prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres wfos2022@straz.com.pl  lub — jeśli nie będzie możliwości kontaktu z przedstawicielem wg poniższego wykazu — telefoniczny z biurem 22 750-62-49.

 

Nasi przedstawiciele na Państwa terenie:

 

  łódzkie, świętokrzyskie i śląskie - 607 444 060

  mazowieckie, podlaskie i lubelskie - 721 484 222

  dolnośląskie, opolskie, lubuskie i wielkopolskie - 605 324 400

  zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie i podkarpackie - 693 044 900

 

 

Lista województw i danych programu (będzie uzupełniana na bieżąco):

Zakończone nabory oznaczono kolorem pomarańczowym

 

 

Województwo

Kwota całkowita w programie

Wielkość  dotacji do x%/ maks. kwota

Rozpoczęcie składania wniosków

Termin składania wniosków

Szczegóły, dokumenty, wnioski

1 Dolnośląskie 3,0 mln

do 100% KK

do 20 tyś zł

4.03.2022 8.04.2022 link
2 Kujawsko-Pomorskie 1,5 mln

do 100% KK

do 100 tyś zł

11.03.2022 15.04.2022 link
3 Lubelskie 1,0 mln +

do 100% KK

do 25 tyś zł

10.03.2022 25.03.2022 link
4 Lubuskie ?

do 100% KK

do 20 tyś zł

11.03.2022 8.04.2022 link
5 Łódzkie 2,0 mln

do 90% KK

do 25 tyś zł

23.03.2022 24.03.2022 link
6 Małopolskie 1,0 mln

do 50% KK

do 25 tyś  zł

1.04.2022 25.04.2022 link
7 Mazowieckie ?

do 100% KK

do 20 tyś zł

23.03.2022 15.04.2022 link
8 Opolskie ?

do 100% KK

do 20 tyś  zł

9.05.2022 16.05.2022 link
9 Podkarpackie 1,1 mln

do 100% KK

do 25 tyś  zł

21.03.2022 1.04.2022 link
10 Podlaskie 3,15 mln

do 100% KK

do 25 tyś  zł

11.04.2022 12.05.2022 link
11 Pomorskie 1,7 mln

do 100% KK

do 25 tyś  zł

15.03.2022 29.03.2022 link
12 Śląskie 2,0 mln +

do 100% KK

do 25 tyś zł

15.03.2022 16.05.2022 link
13 Świętokrzyskie 1,75 mln

do 100% KK

do 10 tyś zł

15.03.2022 1.04.2022 link
14 Warmińsko-Mazurskie 1,05 mln

do 100% KK

do 25 tyś zł

28.03.2022 8.04.2022 link
15
Wielkopolskie 1,7 mln

do 100% KK

do 25 tyś zł

23.03.2022 25.04.2022 link
16
Zachodniopomorskie 1,7 mln

do 90% KK

do 25 tyś zł

09.05.2022 17.06.2022 link

 

Terminy składania wniosków

Szczegóły programu w każdym województwie będzie można sprawdzić w linkach umieszczonych dla każdego województwa w powyższej tabeli.

 

Zakończone nabory oznaczono kolorem pomarańczowym

Gazetka promocyjna 2022 zawiera wiele produktów, które wchodzą w skład programu WFOŚiGW.

Zachęcamy do pobrania!

Polecane artykuły bloga

Pranie, dezynfekcja, impregnacja i suszenie ubrań strażackich

Pranie, dezynfekcja, impregnacja i suszenie ubrań strażackich

03-01-2021
Wszystko co chcielibyście wiedzieć o czyszczeniu i konserwacji ubrań specjalnych, ale boicie się zapytać. Więcej
Tajemnice rękawic strażackich

Tajemnice rękawic strażackich

02-01-2021
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że niewiele wiemy o rękawicach strażackich. Producenci strzegą wiele tajemnic przed użytkownikiem reklamując Więcej
Gazetki Horpol

Gazetki Horpol

02-01-2023
Posiadając pod ręką te materiały nie przegapisz żadnej okazji na pozyskanie dobrego sprzętu dla Twojej OSP Więcej