Masz pytania? zadzwoń Zadzwoń: 227 506 249 lub 605 377 500 (8.00-16.00) albo napisz sklep@horpol.com            newsletter Zapisz się do newslettera i odbierz kod rabatowy ważny pół roku!

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - cz 2, edycja 2023

07-02-2023

Ruszyły dotacje dla OSP z WFOŚiGW edycja 2023

Dotacje dla OSP z WFOŚiGW edycja 2023 Mały Strażak

23 stycznia 2023 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił wewnętrzny nabór ofert w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych — część 2: Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

 

W lutym 2023 Wojewódzkie Fundusze rozpoczynają swoje regionalne edycje programu. Wiadomo już, że kwota przeznaczona na dofinansowanie OSP z samego tylko Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniesie w tym roku rekordowe ok. 32 mln zł. Dodatkowo każdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dołoży własne środki, należy zatem założyć, że całkowita kwota tego programu będzie o wiele wyższa. Program realizowany jest w latach 2020–2024, a łączna przewidziana kwota z NFOŚiGW wynosi 104 mln zł.

Aktualizacja 28 kwietnia 2023

 Czas czytania 4-5 minut

 

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - cz 2, edycja 2023

 

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

 

  Na realizację programu w latach 2020 i 2021 przeznaczono po ponad 24 mln zł.

  W roku 2022 kwota całkowita wyniosła do 30 mln zł dla całego kraju (16 mln z NFOŚiGW + ok. 14 mln z WFOŚiGW).

  Na rok 2023 przygotowano rekordową kwotę 32 mln zł i to tylko z NFOŚiGW. Wojewódzkie Fundusze dołożą własne środki, należy spodziewać się zatem dużo większej puli w programie.

 

Beneficjentami programu są Ochotnicze Straże Pożarne (Stowarzyszenia) z terenu województwa, w którym odbywa się program.

 

  • Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 4160 jednostek (o 1280 więcej niż w 2022), przy czym każdy z WFOŚiGW udzieli wsparcia co najmniej 260 jednostkom OSP (o 80 więcej niż w 2022).
  • W ramach dotacji przeznaczone będzie do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW, lecz nie więcej niż 25.000 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dopuszcza się możliwość dofinansowania z innych źródeł, w szczególności ze środków WFOŚiGW.
  • Rozliczenie zakupów jednostki OSP muszą zrealizować do 30.11.2023, a środki z WFOŚiGW otrzymają do 31.01.2024, pod warunkiem złożenia wniosku o uruchomienie dotacji w biurze Funduszu do dnia 14.12.2023.

 

Jaki sprzęt podlega dotacji?:

Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w poniższym "Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu.

 

W poniższych linkach prezentujemy swoje propozycje sprzętowe. Nasi specjaliści jednak zaoferują Wam każdy inny sprzęt, jeśli takie będą Wasze preferencje. Kontakt do specjalistów pod wykazem sprzętowym.

 

Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (zgodnie z załącznikiem nr 1). Kliknij nazwę, by zobaczyć propozycje sprzętowe.

 

Lp.

Nazwa asortymentu

Minimalne wymagania techniczne/wymagane certyfikaty 

  Wyposażenie osobiste ochronne strażaka

1.

Ubranie specjalne

Min. Dwuczęściowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

2.

Buty specjalne strażackie skórzane

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

3.

Buty specjalne strażackie gumowe

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

4.

Rękawice specjalne

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

5.

Kominiarka niepalna strażacka

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

6.

Hełm strażacki

Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

7.

Ubranie koszarowe

Minimum trzy częściowe (bluza, spodnie, czapka koszarowa)

8.

Spodnie pilarza

 

9.

Wodery

 

10.

Kombinezon ochronny na owady

Min. trójwarstwowy.

11.

Aparat powietrzny nadciśnieniowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

12.

Butla do aparatu powietrznego

 

13.

Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

14.

Sygnalizator bezruchu

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

15.

Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym

 

  Sprzęt łączności dla STRAŻy

1.

Radiotelefon przenośny

Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.

2.

Ładowarka do radiotelefonu przenośnego

 

3.

Radiotelefon przewoźny

Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.

4.

System selektywnego alarmowania

 

5.

Megafon

 

6.

Syrena alarmowa

 

  Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej dla STRAŻy

1.

Drabina przenośna ratownicza

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

2.

Agregat prądotwórczy

Jedno- lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA

3.

Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych

Wydajność pompy min 1000 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

4.

Motopompa pożarnicza

Wydajność pompy min 1200 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

5.

Pompa pływająca

Wydajność pompy min. 400 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

6.

Zbiornik przenośny na wodę

Pojemność zbiornika min. 2000 dm3

7.

Wąż ssawny

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

8.

Wąż tłoczny

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

9.

Smok ssawny

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

10.

Prądownica wodna

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

11.

Prądownica pianowa

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

12.

Wytwornica piany

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

13.

Kurtyna wodna

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

14.

Zasysasz liniowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

15.

Rozdzielacz

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

16.

Zbieracz

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

17.

Stojak hydrantowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

18.

Tłumica

 

19.

Topór/innopur/siekierołom/narzędzie wielofunkcyjne

 

20.

Pilarka do drewna

Moc silnika min 2,2 kW.

21.

Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych

Moc silnika  min. 4,0 kW.

22.

Piła tarczowa do stali i betonu

Moc silnika min. 3,0 kW.

23.

Detektor prądu przemiennego

 

24.

Detektor do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węgla

Wielo- lub jednogazowy

25.

Wentylator oddymiający

Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h

26.

Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej

 

27.

Sprzęt do oznakowania terenu akcji

 

28.

Parawan ochronny

 

29.

Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG

 

30.

Siodełko wężowe

 

31.

Mostek przejazdowy

 

32.

Sito kominowe

 

33.

Spalinowy opryskiwacz plecakowy

Pojemność zbiornika na wodę min. 14 dm3

34.

Bosak dielektryczny

 

35.

Nożyce dielektryczne

 

37.

Latarka kątowa

 

38.

Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów

 

39.

Podpora stabilizująca

 

40.

Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

41.

Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m

 

42.

Wysokociśnieniowy agregat wodno– pianowy do samochodu pożarniczego

 

43.

Ratowniczy sprzęt hydrauliczny

 

44.

Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem

 

 

Podane ceny w linkach są przykładowe. Aby uzyskać indywidualną wycenę na korzystniejszych zasadach, prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres wfos2023@straz.com.pl  lub — jeśli nie będzie możliwości kontaktu z przedstawicielem wg poniższego wykazu — telefoniczny z biurem 227 506 249.

 

Nasi przedstawiciele na Państwa terenie: 

Przedstawiciele Horpol

 

  łódzkie, świętokrzyskie i śląskie607 444 060 lub wyślij

  mazowieckie, podlaskie i lubelskie721 484 222 lub wyślij

  dolnośląskie, opolskie, lubuskie i wielkopolskie605 324 400 lub wyślij

  zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie i podkarpackie693 044 900 lub wyślij

 

 

Poniżej prezentujemy listę województw i danych programu (będzie uzupełniana na bieżąco).

Programy mogą zostać zakończone przed czasem w przypadku wykorzystania całej puli środków.

Zakończone nabory oznaczono kolorem pomarańczowym

 

 

Województwo

Kwota całkowita w programie

Wielkość  dotacji do x%/ maks. kwota

Rozpoczęcie składania wniosków

Termin składania wniosków

Szczegóły, dokumenty, wnioski

1 Dolnośląskie 10,4 mln

do 90% KK

do 20 tys. zł

10.02.2023 28.04.2023 link
2 Kujawsko-Pomorskie 2,0 mln

do 100% KK

do 20 tys. zł

13.02.2023 28.02.2023 link
3 Lubelskie 4,0 mln

do 100% KK

do 25 tys. zł

9.02.2023 3.03.2023 link
4 Lubuskie ?

do 90% KK

do 18 tys. zł

10.02.2023 3.03.2023 link
5 Łódzkie 4,0 mln

do 99% KK

do 25 tys. zł

13.02.2023 17.02.2023 link
6 Małopolskie 2,5 mln

do 50% KK

do 25 tys. zł

13.02.2023 27.02.2023 link
7 Mazowieckie niejawne

do 90% KK

do 15 tys. zł

14.02.2023 6.03.2023 link
8 Opolskie ?

do 100% KK

do 20 tys. zł

9.02.2023 28.02.2023 link
9 Podkarpackie 5,7 mln

do 100% KK

do 25 tys. zł

20.02.2023 3.03.2023 link
10 Podlaskie 4,1 mln

do 100% KK

do 25 tys. zł

9.02.2023 13.03.2023 link
11 Pomorskie 2,0 mln

do 100% KK

do 25 tys. zł

13.02.2023 31.03.2023 link
12 Śląskie 2,5 mln

do 100% KK

do 25 tys. zł

10.02.2023 14.04.2023 link
13 Świętokrzyskie 4,0 mln

do 100% KK

do 10 tys. zł

1.02.2023 17.02.2023 link
14 Warmińsko-Mazurskie 2,55 mln

do 100% KK

do 25 tys. zł

13.02.2023 24.02.2023 link
15
Wielkopolskie* 2,0 mln?

do 100% KK

do 25 tys. zł

2.01.2023 20.02.2023 link
16
Zachodniopomorskie 2,2 mln

do 90% KK

do 25 tys. zł

13.02.2023 31.03.2023 link

 

Terminy składania wniosków

Szczegóły programu w każdym województwie będzie można sprawdzić w linkach umieszczonych dla każdego województwa w powyższej tabeli.

*program w Wielkopolsce prawdopodobnie odbył się w osobnym terminie styczniowym przed oficjalnym ogłoszeniem uruchomienia programu.

 

Zakończone nabory oznaczono kolorem pomarańczowym

 

 

Polecane artykuły bloga

Pranie, dezynfekcja, impregnacja i suszenie ubrań strażackich

Pranie, dezynfekcja, impregnacja i suszenie ubrań strażackich

03-01-2021
Wszystko co chcielibyście wiedzieć o czyszczeniu i konserwacji ubrań specjalnych, ale boicie się zapytać. Więcej
Tajemnice rękawic strażackich

Tajemnice rękawic strażackich

02-01-2021
Trzeba sobie jasno powiedzieć, że niewiele wiemy o rękawicach strażackich. Producenci strzegą wiele tajemnic przed użytkownikiem reklamując Więcej
Gazetki Horpol

Gazetki Horpol

02-01-2023
Posiadając pod ręką te materiały nie przegapisz żadnej okazji na pozyskanie dobrego sprzętu dla Twojej OSP Więcej