Masz pytania? zadzwoń Zadzwoń: 227 506 249 lub 605 377 500 (8.00-16.00) albo napisz sklep@horpol.com            newsletter Zapisz się do newslettera i odbierz kod rabatowy ważny pół roku!

Dofinansowanie z WFOŚiGW na sprzęt dla OSP z woj. mazowieckiego

30-04-2020

Program dofinansowania z WFOŚiGW dla każdej OSP w woj. mazowieckim

 

Programy pomocowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych wpisały się już w regularny kalendarz działań wielu instytucji. Dzięki nim jednostki pozyskują sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia, sprzęt, którego w inny sposób nie pozyskaliby nigdy lub trwałoby to długo - dotyczy to zwłaszcza jednostek z poza systemu KSRG. W dniu 29 kwietnia 2020 rozpoczął się kolejny program dla każdej OSP z województwa mazowieckiego, o którym piszemy szczegółowo poniżej.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu: "2020-NZ-1- Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych".
Program dotyczy tylko jednostek OSP z województwa mazowieckiego i dotyczy realizacji zadań na terenie tego województwa.

Dofinansowaniu podlega jedynie sprzęt posiadający wymagania techniczne zgodne z certyfikatem CNBOP lub innymi obowiązującymi normami obowiązującymi w UE.

 

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia polegające na:

 • zakupie sprzętu ratowniczego służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii
 • wsparciu udziału Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w zawodach sportowo–pożarniczych.

 

Na jaki sprzęt można ubiegać się o dofinansowanie?

W linkach prezentujemy swoje propozycje sprzętowe. Nasi handlowcy jednak zaoferują Wam każdy inny sprzęt, jeśli takie będą Wasze preferencje.

 

Zakup sprzętu służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii:

 1. generatorów piany lekkiej
 2. motopomp pływających
 3. pomp szlamowych
 4. motopomp do wody zanieczyszczonej

Zakup innego sprzętu służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii:

 1. działka wodno-pianowe
 2. armatura pożarnicza (węże tłoczne, węże ssawne, prądownice i armatura wodno-pianowa, kurtyny wodne, rozdzielacze kulowe)
 3. hydronetki

Zakup wyposażenia osobistego:

 1. nowe ubrania typu NOMEX
 2. ubrania koszarowe
 3. buty, hełmy, pas z toporkiem

Zakup i koszty związane z wyjazdami na zawody sportowo–pożarnicze:

 1. sprzęt treningowy stosowany podczas zawodów sportowo-pożarniczych
 2. koszt wynajmu transportu

Podane ceny w linkach są przykładowe. Aby uzyskać indywidualną wycenę na korzystniejszych zasadach prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres wfos2020@straz.com.pl  lub - jeśli nie będzie możliwości kontaktu z przedstawicielem wg poniższego wykazu - telefoniczny z biurem 22 750-62-49.

 

Nasi przedstawiciele na Państwa terenie:

Województwa: łódzkie, świętokrzyskie i śląskie - tel. 607 444 060
Województwa: mazowieckie, podlaskie i lubelskie - tel. 721 484 222
 Województwa: dolnośląskie, opolskie, lubuskie i wielkopolskie - tel. 605 324 400
Województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie i podkarpackie - tel. 693 044 900

 

Podsumowując:

 1. Wniosek składają tylko jednostki OSP, nie może wniosku złożyć Gmina.
 2. Dotowana kwota przez WFOŚiGW to 75% wartości całego przedsięwzięcia, ale nie wyższa niż 15.000 zł.
 3. 25% musi być wkład własny.

Czyli jeszcze raz:

 • Maksymalnie z WFOŚiGW można uzyskać 15.000 zł dofinansowania + konieczny wkład własny 25% = max 5.000 zł.
 • Jednostki OSP mogą składać wnioski o dofinansowanie do max 20.000 zł.
 • Wnioski mogą składać wszystkie jednostki OSP - zarówno z KSRG jak i z poza KSRG.

 

Procedury i terminy:

Składanie wniosków zaczęło się 29 kwietnia 2020r. i potrwa do wyczerpania puli środków. UWAGA! Fundusz może zmienić pulę środków w trakcie trwania programu.
Dzień zakończenia naboru wniosków zostanie ogłoszony na stronie internetowej Funduszu http://wfosigw.pl i w tym dniu ostatnie wnioski z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą osobiście do godziny 15:30.
Wnioski wraz z załącznikami jednostki składają w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa.

Po wyczerpaniu puli środków lub po wstrzymaniu naboru wniosków, Zarząd Funduszu może podjąć decyzję o umieszczeniu zadania na liście rezerwowej. Realizacja takiego zadania jest możliwa w przypadku zwiększenia alokacji środków lub wystąpienia wolnych środków finansowych.

 

Najważniejsze dokumenty:

Regulamin Naboru Wniosków
Pobierz wniosek

 

Pozostałe niezbędne dokumenty na stronie:

http://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/2020-nz-1-zapobieganie-zagrozeniom-srodowiska-i-powaznym-awariom-poprzez-aktywowanie-i-doposazanie-mlodziezowych-druzyn-pozarniczych/

Polecane artykuły bloga

Program OSP-2021 dofinansowania mazowieckich OSP

Program OSP-2021 dofinansowania mazowieckich OSP

01-01-2021
Na zakup samochodów, sprzętu ratowniczego, ubrań specjalnych, hełmów, rękawic, butów. W puli 15 mln zł. Więcej
Dotacje KSRG dla jednostek OSP na 2022

Dotacje KSRG dla jednostek OSP na 2022

24-05-2022
Jaki sprzęt podlega dotacji KSRG w 2022? Przedstawiamy kompletny wykaz sprzętu objętego dotacją. Więcej
Dotacje MSWiA 2022 dla jednostek OSP poza systemem KSRG

Dotacje MSWiA 2022 dla jednostek OSP poza systemem KSRG

04-05-2022
Wiemy, o jaki sprzęt mogą ubiegać się jednostki OSP poza systemem KSRG w ramach dotacji MSWiA na rok 2022. Więcej