Masz pytania? zadzwoń Zadzwoń: 227 506 249 lub 605 377 500 (8.00-16.00) albo napisz sklep@horpol.com            newsletter Zapisz się do newslettera i odbierz kod rabatowy ważny pół roku!

Tryb i zasady udzielania dotacji dla OSP z ustawy 5000+ - Aktualizacja

26-08-2019

Komenda Główna PSP określiła tryb i zasady udzielania dotacji dla OSP z ustawy 5000+

UWAGA! Najnowsze informacje z 14.10.2019 znajdują się na końcu.

 

 Zacznijmy od najważniejszego: Wnioski należy składać we właściwych dla swoich OSP Komendach PSP do dnia 10 września 2019.

Poniżej przedstawiamy kompendium trybu postępowania i zasad udzielania dotacji dla jednostek OSP z podaniem przykładowych motywacji wniosków.

 

Słowo wstępu od Komendanta Głównego PSP

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek OSP” w 2019 roku. Kliknij obrazek aby otworzyć w dużym rozmiarze.

Krok po kroku

Straże mogą we wnioskach ubiegać się o organizacje różnych przedsięwzięć opisanych w Ustawie i naszym wcześniejszym blogu oraz o sprzęt konieczny do ich realizacji.

Tak więc w jednym wniosku można wpisać od 1 do 4 przedsięwzięć, które jednostka OSP chce organizować. Dla pojedynczych przedsięwzięć zostały utworzone sugerowane zestawy szkoleniowe, sportowe, medyczne itp, natomiast w przypadku wyboru dwóch, trzech lub czterech przedsięwzięć proponujemy skorzystać np. z ulotki, do której link zamieszczamy poniżej. Można wtedy zestawić sobie najpotrzebniejszy sprzęt dla kilku zadań.

Ulotka zestawów sportowych i szkoleniowych

 

 Zobacz też bloga z linkami do dokładnych opisów sprzętu z powyższej ulotki.

 

Niektóre zestawy, które sobie Państwo zestawią z naszej ulotki w ramach pełnej kwoty dotacji (ok 5000 zł) i których możliwe będzie spakowanie do torby, będziemy w taką torbę pakować bezpłatnie. Torba w przyszłości może zostać wykorzystana także do innych celów związanych ze szkoleniami.

 

Uwaga!

Pamiętajcie, że dla przedsięwzięć z jednej grupy oferujemy także konkretne zestawy np. dla organizowania przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oferujemy zestaw dydaktyczny OSP, dla przedsięwzięcia dotyczącego propagowania zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oferujemy 6 pakietów szkoleniowych w ramach projektu Serce Bije:

Zobacz wszystkie 10 pakietów medycznych.

 

Więcej informacji o w/w pakietach, a także o każdym innym sprzęcie wpisującym się w realizację nowych zadań dla OSP (patrz też pełną tabelę z listą propozycji działań - poniżej) uzyskają Państwo u naszych przedstawicieli handlowych w terenie oraz w centrali firmy w Starej Iwicznej. Jeśli nie znają Państwo przedstawiciela na swój rejon, prosimy dzwonić pod nr. 22 750 62 49 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

 

Umotywowanie wniosku

Po wyliczeniu konkretnych kwot potrzebnych na organizacje przedsięwzięć wniosek należy umotywować. Przykładowo dla zadania pierwszego związanego z krzewieniem kultury fizycznej i sportu można wpisać tak:

 

"Zgodnie z art. 19 ust. 1a Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 31 lipca 2019 r. jednostka OSP ........................................................ planuje organizacje przedsięwzięć służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu, mających na celu rozwijanie sprawności fizycznej strażaków, a wykorzystywanej w działaniach ratowniczych przez pozyskanie dotacji na zakup sprzętu treningowego i sportowego.

Sprzęt ten będzie wykorzystany do regularnych treningów w celu podniesienia sprawności fizycznej strażaków-ratowników i młodzieży z MDP oraz na zawodach sportowo-pożarniczych."

 

Analogicznie dla pozostałych zadań / przedsięwzięć określonych ustawą motywacja powinna określać cele z nimi związane. Przykłady:

 

"Zgodnie z art. 19 ust. 1a Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 31 lipca 2019 r. jednostka OSP ........................................................ planuje organizacje przedsięwzięć służących propagowaniu zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia przez pozyskanie dotacji na zakup sprzętu edukacyjnego dla udzielania pierwszej pomocy.

Sprzęt ten będzie wykorzystany do przeprowadzenia zajęć szkoleniowo-dydaktycznych z mieszkańcami naszej miejscowości, których celem jest wzrost wiedzy i umiejętności społeczeństwa w przypadku konieczności udzielenia pomocy poszkodowanym w wypadkach i zagrożeniach opisanych Ustawą."

 

"Zgodnie z art. 19 ust. 1a Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 31 lipca 2019 r. jednostka OSP ........................................................ planuje organizacje przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez pozyskanie sprzętu dydaktycznego.

Sprzęt ten jest konieczny do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych zwiększających świadomość społeczeństwa o zagrożeniach i zasadach ochrony przeciwpożarowej oraz pobudzenia zainteresowania działalnością w OSP."

 

W przypadku wyboru kilku przedsięwzięć wniosek powinien zawierać zwarty opis każdego z nich. Prosimy pamiętać, ze w razie problemów z umotywowaniem wniosku nasi przedstawiciele Państwu fachowo i rzeczowo pomogą.

 

Pobierz czysty wniosek do wypełnienia

 

Zobacz przykładowo wypełniony wniosek

 

Wnioski będą rozpatrywane tylko od OSP posiadających Regon i numer konta bankowego.

 

Oficjalna, pełna lista opcji znajduje się w poniższej liście propozycji działań w zakresie wydatkowania środków:

 

 

WYDATKI BIEŻĄCE

z tego:

Przykłady działań

I.

Organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych

Zakupy rzeczowe:

 • elementy torów/przeszkód do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych zgodnie z regulaminem np.: węże, oznaczenia funkcyjnych i toru, hydronetki itp.,
 • ubrania startowe/sportowe dla członków drużyn startujących w zawodach (w tym: hełmy, obuwie itp.),
 • sprzęt sportowy do ćwiczeń fizycznych np.: ławeczka, drążek stacjonarny, bieżnia, rowerek itp.

 

Przedsięwzięcia:

 • szkolenia z zakresu przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych,
 • szkolenia sędziów zawodów sportowo-pożarniczych,
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane przez dłuższy okres czasu przygotowujące druhów do sprawnego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych np.: koszt zatrudnienia trenera, wynajmu sali sportowej.

 

Inne:

 • koszty organizacji i udziału w zawodach np.: wyżywienie uczestników, transport do i z miejsca rozgrywania zawodów, nocleg podczas zawodów, ubezpieczenie zawodów, koszty imprez związanych z uroczystym otwarciem i zamknięciem zawodów,
 • koszty wynajmu obiektu sportowego oraz obiektów towarzyszących np.: zaplecze logistyczne, sanitariaty itp.,
 • koszty związane z sędziowaniem zawodów np. zakwaterowanie i wyżywienie komisji sędziowskiej,
 • zakup nagród regulaminowych tj.: dyplomy, puchary, medale,
 • koszty prowadzenia akcji informacyjnej np.: plakaty, ulotki, gadżety z zakresu kultury fizycznej i sportu,
 • koszty organizacji i zakupu niezbędnego sprzętu i materiałów do organizacji pokazów – elementów sportu pożarniczego w trakcie zawodów,
 • koszty remontu i odnowienia posiadanego sprzętu używanego do przeprowadzania zawodów np.: motopomp, równoważni itp.,
 • koszty organizacji obozów/zgrupowań sportowych,
 • zakup karnetów na basen, salę gimnastyczną lub siłownię dla członków ochotniczych straży pożarnych,
 • koszty wyjazdu na krajowe i międzynarodowe zawody sportowe
 • i sportowo-pożarnicze,
 • koszt remontu istniejących obiektów sportowych ochotniczych straży pożarnych,
 • koszt remontu jednostek ochotniczych straży pożarnych w zakresie poprawy bazy lokalowej.

 

II.

Organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Zakupy rzeczowe:

 • instrumenty muzyczne, pulpity i nuty dla orkiestr ochotniczych straży pożarnych,
 • umundurowanie wyjściowe, ubrania/stroje jednolite dla członków ochotniczych straży pożarnych,
 • symbole narodowe i patriotyczne np.: godła, flagi itp.,
 • materiały edukacyjne np.: plansze, prezentacje, książki, filmy itp.,
 • sprzęt wykorzystywany do szkoleń np.: laptop, rzutnik multimedialny, drukarka, monitor do wyświetlania filmów instruktażowych, sprzęt nagłośnieniowy itp.,
 • wyposażenie stoiska umożliwiającego przeprowadzenie prezentacji podczas imprez np.: namiot, baner, elementy wystawowe tj.: czujka tlenku węgla/czadu, gaśnica, zbijak do szyb, fantom treningowy itp.

 

Przedsięwzięcia:

 • szkolenia dla dzieci i młodzieży w zakresie przygotowania do startu w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej,
 • próby orkiestr np.: koszt zatrudnienia kapelmistrza, wynajmu sali do ćwiczeń,
 • działania prewencji społecznej organizowane przez ochotniczą straż pożarną dla mieszkańców realizowane podczas np. festynów, pikników itp.

 

Inne:

 • koszty organizacji i udziału w przedsięwzięciach oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • dofinansowanie wyjazdów orkiestr ochotniczych straży pożarnych i zespołów artystycznych ochotniczych straży pożarnych,
 • koszty odnowienia sprzętu (w tym sztandarów, umundurowania oraz pojazdów pożarniczych) mających szczególne znaczenie historyczne,
 • dofinansowanie utrzymania świetlic ochotniczych straży pożarnych
 • koszty organizacji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej np.: nagrody, upominki, poczęstunek itp.,
 • koszt akcji informacyjnych prowadzonych przez ochotnicze straże pożarne w placówkach oświatowych – opracowanie materiałów promocyjnych np.: ulotki, animacje, prezentacje oraz inne związane z ochroną przeciwpożarową, w tym również przygotowanie materiałów edukacyjnych np.: kolorowanek, komiksów, ulotek, plakatów, naklejek, plansz, elementów odblaskowych, opasek, smyczy itp. propagujących ochronę ppoż.,
 • zakup pucharów, dyplomów, statuetek i gadżetów za udział
 • w konkursach i innych przedsięwzięciach z zakresu prewencji społecznej.

 

III.

Upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Zakupy rzeczowe:

 • ubrania wyjściowe, umundurowanie dla członków ochotniczych straży pożarnych i członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
 • materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych np.: czujka dymu/tlenku węgla, gaśnica, tablice poglądowe, torby PSP R1,
 • zakup sprzętu multimedialnego np.: komputer, rzutnik multimedialny, ekran itp. na potrzeby organizowania szkoleń
 • z zakresu wymagań ochrony ppoż.,

 

Przedsięwzięcia:

 • działania prewencji społecznej organizowane przez ochotniczą straż pożarną dla społeczności lokalnych np.: piknik, festyn itp.,
 • organizacja zajęć edukacyjno-prewencyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży, szkół i przedszkoli oraz innych grup społecznych np. seniorów, rolników, osób
 • z niepełnosprawnościami itp.

 

Inne:

 • przygotowanie materiałów edukacyjnych np.: druk ulotek, plakatów, plansz, banerów, naklejek itp.,
 • zakupy materiałów edukacyjnych w formie upominków, broszur, ulotek itp. skierowanych do określonej grupy społecznej np.: rolników w zakresie bezpieczeństwa podczas wykonywania prac polowych, przedsiębiorców w zakresie obowiązków ciążących
 • w zakresie ochrony ppoż., mieszkańców w zakresie czasookresów kontroli urządzeń ogrzewczych, przewodów spalinowych i kominowych itp.,
 • organizacja wspólnych uroczystości i imprez kulturalnych z kołami gospodyń wiejskich, organizacjami wyznaniowymi, szkołami i przedszkolami,
 • zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonujących na terenie jednostek ochotniczych straży pożarnych zaplecza socjalnego,
 • współpraca z miejscowymi muzeami – wspólna organizacja wystaw historycznych i patriotycznych dla lokalnej społeczności.

 

IV.

Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

Zakupy rzeczowe:

 • fantomy szkoleniowe,
 • plansze poglądowe, filmy szkoleniowe, prezentacje, książki itp. służące propagowaniu wiedzy podczas szkoleń,
 • zestawy do pozoracji ran,
 • sprzęt do wyposażenia torby medycznej PSP R1/R2, zakup i wymiana środków opatrunkowych będących na wyposażeniu toreb medycznych np.: hydrożele, zestawy opatrunkowe, sprzęt do tlenoterapii itp. – doposażenie,
 • sprzęt i środki pozoracyjne do szkoleń i ćwiczeń z zakresu ratownictwa medycznego,
 • sprzęt logistyczny np.: namioty, łóżka, nagrzewnice itp. wykorzystywany podczas udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
 • defibrylator na wyposażenie strażnicy ochotniczej straży pożarnej,
 • defibrylator szkoleniowy,
 • zestaw do triage'u.

 

Przedsięwzięcia:

 • szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, mające na celu uzyskanie wiedzy, umiejętności praktycznych i uprawnień ratownika,
 • szkolenia przypominające i utrwalające wiedzę w zakresie KPP dla osób posiadających uprawnienia,
 • egzaminy potwierdzające wiedzę i umiejętności w zakresie KPP,
 • organizacja ćwiczeń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • szkolenia i warsztaty w zakresie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla wszystkich członków ochotniczych straży pożarnych,
 • propagowanie zasad postępowania na wypadek wystąpienia nagłego zagrożenia związanego z wystąpieniem klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń np.: transport, dystrybucja leków i wyżywienia, dostarczanie wody pitnej, czasowe zapewnienie energii,
 • szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności.

 

Inne:

 • koszty organizacji i udziału w ćwiczeniach,
 • prowadzenie akcji informacyjnej na podległym terenie np.: plakaty, ulotki,
 • zakup dostępu do platformy szkoleniowej w zakresie KPP np. abonament roczny itp.,
 • zakup nagród w konkursach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

Dodano 14.10.2019:

 

Zgodnie z przewidywaniami, część towarów, które cieszyły się dużą popularnością wśród jednostek straży pożarnych nie będzie mogła być zrealizowana.
To stawia wiele jednostek w trudnej sytuacji, zwłaszcza tych, których całościowa kwota wniosku objęta jest brakami towarowymi. Ale jest z tego wyjście. Umowa dotacji daje możliwość zmiany asortymentu bez konieczności sporządzania aneksu.

I tak, w przypadku niemożności zrealizowania zapotrzebowania na sprzęt zgodnie z wnioskiem, zgodnie z umową można ubiegać się o zmianę asortymentu: "W przypadku braku możliwości zrealizowania zadania w zakresie, o którym mowa w ust. 2 (umowy w programie 5000+), Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany celu przedsięwzięcia w ramach zakresu przedmiotowego dotacji, ilości a także kosztów w poszczególnych pozycjach kosztorysu bez konieczności sporządzania aneksu do umowy[...]."

Jednak aby móc tego dokonać, należy spełnić określone kryteria. Dokładne warunki w jakiej sytuacji można dokonać wymiany asortymentu macie w swoich umowach, szczególnie prosimy zapoznać się z paragrafem 3, ustępy 3-6.
Jeśli je spełniacie, prosimy pobrać druk wniosku z poniższego linku i składać go swojego Komendanta Powiatowego PSP. Im szybciej, tym lepiej.

 

  POBIERZ WNIOSEK

 

Pamiętajcie, zanim wypełnicie wniosek o zmianę musicie być absolutnie pewni, że towar, który wpiszecie do wniosku jest już lub będzie dostępny w wymaganym okresie czasu. W przeciwnym razie możecie stracić dotację.

Przypominamy, że jednym z najpewniejszych produktów do wniosku, jest dostępny od ręki Zestaw dydaktyczny dla OSP z kamerą termowizyjną. Nie notujemy także większych problemów ze sprzętem do sportów pożarniczych marki Grunwald.

 
 

Polecane artykuły bloga

SERCE BIJE w Twojej remizie

SERCE BIJE w Twojej remizie

02-01-2021
Pomożemy pozyskać środki na zakup sprzętu medycznego. Wyszkolimy strażaków na instruktorów pierwszej pomocy. Zwiększymy bezpieczeństwo ludzi Więcej
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - cz 2, edycja 2022

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - cz 2, edycja 2022

03-03-2022
Trwa edycja 2022 dofinansowania OSP z programu WFOŚiGW. Zobacz wykaz sprzętu. W puli ok 30 mln zł. Więcej
Dotacje KSRG dla jednostek OSP na 2022

Dotacje KSRG dla jednostek OSP na 2022

24-05-2022
Jaki sprzęt podlega dotacji KSRG w 2022? Przedstawiamy kompletny wykaz sprzętu objętego dotacją. Więcej