Masz pytania? zadzwoń Zadzwoń: 227 506 249 lub 605 377 500 (8.00-16.00) albo napisz sklep@horpol.com            newsletter Zapisz się do newslettera i odbierz kod rabatowy ważny pół roku!

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - cz 2, edycja 2021

01-01-2021

Ruszyła kolejna edycja dotacji dla OSP z NFOŚiGW

 

W styczniu 2021 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił wewnętrzny nabór ofert w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych — część 2: Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Po ustaleniu zasad, oddziały terenowe Funduszu rozpoczynają swoje edycje wojewódzkie programu.

 

Aktualizacja 16 czerwca 2021.

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

 

  Na realizację programu w roku przeznaczono z NFOŚiGW 16 mln zł.

  Końcowe kwoty mogą być wyższe, zależnie od partycypacji w dotacji przez WFOŚiGW. W roku 2020 było to ok 24 mln zł łącznie.

  • Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 2880 szt. sprzętu, przy czym każdy z WFOŚiGW udzieli wsparcia co najmniej 180 jednostkom OSP. Oznacza to, że każda jednostka zakwalifikowana do dotacji otrzyma dofinansowanie na zakup minimum 1 rzeczy. Maksimum rzeczy (nie sztuk) nie jest określone, muszą być one jednak wybrane z wykazu, który prezentujemy poniżej. Ilość sztuk wnioskowanych konkretnej rzeczy jest dowolna. Ograniczeniem wyboru towarów jest przyznana kwota dofinansowania, o tym niżej.
  • W ramach dotacji przeznaczone będzie do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW, lecz nie więcej niż 25.000 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dopuszcza się możliwość dofinansowania z innych źródeł, w szczególności ze środków WFOŚiGW.

Ostateczny kształt wysokości dotacji kwotowej i procentowej w poszczególnych WFOŚiGW otrzymamy po rozstrzygnięciu konkursu wewnętrznego z NFOŚiGW.

 

Jaki sprzęt podlegać będzie dotacji?:

Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w poniższym "Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu.

 

W poniższych linkach prezentujemy swoje propozycje sprzętowe. Nasi handlowcy jednak zaoferują Wam każdy inny sprzęt, jeśli takie będą Wasze preferencje. Kontakt do handlowców pod wykazem.

 

Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (zgodnie z załącznikiem nr 1). Kliknij nazwę, by zobaczyć propozycje sprzętowe.

 

Lp.

Nazwa asortymentu

Minimalne wymagania techniczne/wymagane certyfikaty 

  Wyposażenie osobiste ochronne strażaka

1.

Ubranie specjalne

Min. Dwu częściowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

2.

Buty specjalne strażackie skórzane

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

3.

Buty specjalne strażackie gumowe

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

4.

Rękawice specjalne

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

5.

Kominiarka niepalna strażacka

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

6.

Hełm strażacki

Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

7.

Ubranie koszarowe

Minimum trzy częściowe (bluza, spodnie, czapka koszarowa)

8.

Spodnie pilarza

 

9.

Wodery

 

10.

Kombinezon ochronny na owady

Min. trójwarstwowy.

11.

Aparat powietrzny nadciśnieniowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

12.

Butla do aparatu powietrznego

 

13.

Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

14.

Sygnalizator bezruchu

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

15.

Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym

 

  Sprzęt łączności dla STRAŻy

1.

Radiotelefon przenośny

Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.

2.

Ładowarka do radiotelefonu przenośnego

 

3.

Radiotelefon przewoźny

Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.

4.

System selektywnego alarmowania

 

5.

Megafon

 

6.

Syrena alarmowa

 

  Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej dla STRAŻy

1.

Drabina przenośna ratownicza

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

2.

Agregat prądotwórczy

Jedno- lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA

3.

Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych

Wydajność pompy min 1000 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

4.

Motopompa pożarnicza

Wydajność pompy min 1200 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

5.

Pompa pływająca

Wydajność pompy min. 400 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

6.

Zbiornik przenośny na wodę

Pojemność zbiornika min. 2000 dm3

7.

Wąż ssawny

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

8.

Wąż tłoczny

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

9.

Smok ssawny

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

10.

Prądownica wodna

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

11.

Prądownica pianowa

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

12.

Wytwornica piany

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

13.

Kurtyna wodna

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

14.

Zasysasz liniowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

15.

Rozdzielacz

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

16.

Zbieracz

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

17.

Stojak hydrantowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

18.

Tłumica

 

19.

Topór/innopur/siekierołom/narzędzie wielofunkcyjne

 

20.

Pilarka do drewna

Moc silnika min 2,2 kW.

21.

Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych

Moc silnika  min. 4,0 kW.

22.

Piła tarczowa do stali i betonu

Moc silnika min. 3,0 kW.

23.

Detektor prądu przemiennego

 

24.

Detektor do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węgla

Wielo- lub jednogazowy

25.

Wentylator oddymiający

Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h

26.

Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej

 

27.

Sprzęt do oznakowania terenu akcji

 

28.

Parawan ochronny

 

29.

Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG

 

30.

Siodełko wężowe

 

31.

Mostek przejazdowy

 

32.

Sito kominowe

 

33.

Spalinowy opryskiwacz plecakowy

Pojemność zbiornika na wodę min. 14 dm3

34.

Bosak dielektryczny

 

35.

Nożyce dielektryczne

 

37.

Latarka kątowa

 

38.

Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów

 

39.

Podpora stabilizująca

 

40.

Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP

41.

Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m

 

42.

Wysokociśnieniowy agregat wodno– pianowy do samochodu pożarniczego

 

43.

Ratowniczy sprzęt hydrauliczny

 

44.

Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem

 

 

Podane ceny w linkach są przykładowe. Aby uzyskać indywidualną wycenę na korzystniejszych zasadach, prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres wfos2021@straz.com.pl  lub — jeśli nie będzie możliwości kontaktu z przedstawicielem wg poniższego wykazu — telefoniczny z biurem 22 750-62-49.

 

Nasi przedstawiciele na Państwa terenie:

 

  łódzkie, świętokrzyskie i śląskie - 607 444 060

  mazowieckie, podlaskie i lubelskie - 721 484 222

  dolnośląskie, opolskie, lubuskie i wielkopolskie - 605 324 400

  zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie i podkarpackie - 693 044 900

 

 

Lista województw i danych programu (będzie uzupełniana na bieżąco):

Zakończone nabory oznaczono kolorem pomarańczowym

 

 

Województwo

Kwota całkowita w programie

Wielkość  dotacji do x%/ maks. kwota

Rozpoczęcie składania wniosków

Termin składania wniosków

Szczegóły, dokumenty, wnioski

1 Dolnośląskie 2,5 mln

do 40% KK

do 20 tyś zł

12.05.2021 15.06.2021 link
2 Kujawsko-Pomorskie 1,115 mln zł

do 70% KK

do 15 tyś zł

1.03.2021 30.03.2021 link
3 Lubelskie ?

do 100% KK

do 15 tyś zł

14.04.2021 30.04.2021 link
4 Lubuskie 2 mln zł

do 100% KK

do 20 tyś zł

19.03.2021 23.04.2021 link
5 Łódzkie 3 mln zł

do 90% KK

do 25 tyś zł

12.04.2021 16.04.2021 link
6 Małopolskie 1 mln zł

do 50% KK

do 25 tyś zł

1.04.2021 30.04.2021 link
7 Mazowieckie ?

do 85% KK

do 20 tyś zł

15.04.2021 29.04.2021 link
8 Opolskie ?

do 100% KK

do 20 tyś zł

8.03.2021 31.12.2021 link
9 Podkarpackie 1,1 mln zł

do 90% KK

do 12 tyś zł

12.04.2021 23.04.2021 link
10 Podlaskie 1,1 mln zł

do 100% KK

do 25 tyś zł

28.04.2021 28.05.2021 link
11 Pomorskie ?

do 100% KK

do 25 tyś zł

3.03.2021 16.04.2021 link
12 Śląskie 2 mln zł

do 75% KK

do 25 tyś zł

6.04.2021 31.05.2021 link
13 Świętokrzyskie 1,7 mln zł

do 100% KK

do 10 tyś zł

19.04.2021 14.05.2021 link
14 Warmińsko-Mazurskie 1,05 mln zł

do 100% KK

do 25 tyś zł

19.04.2021 30.04.2021 link
15
Wielkopolskie 1,5 mln zł

do 100% KK

do 25 tyś zł

22.04.2021 26.05.2021 link
16
Zachodniopomorskie 1,2 mln zł

do 90% KK

do 25 tyś zł

6.04.2021 7.05.2021 link

 

Terminy składania wniosków

Szczegóły programu w każdym województwie będzie można sprawdzić w linkach umieszczonych dla każdego województwa w powyższej tabeli.

 

Zakończone nabory oznaczono kolorem pomarańczowym

Polecane artykuły bloga

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - cz 2, edycja 2022

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - cz 2, edycja 2022

03-03-2022
Trwa edycja 2022 dofinansowania OSP z programu WFOŚiGW. Zobacz wykaz sprzętu. W puli ok 30 mln zł. Więcej
Dotacje KSRG dla jednostek OSP na 2022

Dotacje KSRG dla jednostek OSP na 2022

24-05-2022
Jaki sprzęt podlega dotacji KSRG w 2022? Przedstawiamy kompletny wykaz sprzętu objętego dotacją. Więcej
Dotacje MSWiA 2022 dla jednostek OSP poza systemem KSRG

Dotacje MSWiA 2022 dla jednostek OSP poza systemem KSRG

04-05-2022
Wiemy, o jaki sprzęt mogą ubiegać się jednostki OSP poza systemem KSRG w ramach dotacji MSWiA na rok 2022. Więcej